Dodijeljen sertifikat PKRS – projekat „JAČANJE IZVOZNIH KAPACITETA MSP METALSKOG SEKTORA“

edf

edf

Na svečanoj ceremoniji dodjele bespovratnih sredstava koju je organizovao  Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit( GiZ) GmbH, u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH – EU ProLocal, Privrednoj komori Republike Srpske je dodijeljen certifikat o grantu za realizaciju projekta „JAČANJE IZVOZNIH KAPACITETA MSP METALSKOG SEKTORA“.

Privredna  komora RS je nosilac projekta,  a parterni u projektu su  Područna privredna komora Banja Luka te privredna društva Metalac MBM d.o.o. iz Dervente, Vendom d.o.o. iz Laktaša i Elker d.o.o. iz Ljubije.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u metalskoj industriji. Projektom je predviđeno kreiranje standardizovanog seta usluga  za podršku izvozu  sa  ciljem  osiguranja  kontinuirane podrške za izvoz.  U okviru projekta planirane su aktivnosti  osposobljavanja preduzeća za nastup na ino tržištu, uvođenje i sertifikacija standarda kvaliteta, posjeta specijalizovanim sajmova i uspostavljanje poslovne saradnje sa odabranim partnerima.

Na ceremoniji koja je upriličena u Zenici je prisustvovao NJ.E. ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef EU Delegacije u BiH, NJ.E. Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke u BiH, predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, kao i dobitnici grantova. U okviru ovog poziva će biti podržano 49 preduzeća kroz direktne grantove kao i 42 preduzeća i institucije kroz 8 razvojnih partnerstava.

Leave a Reply