Domaćim prevoznicima omogućen bolji pristup tržištu EU

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske preuzelo je uredbe i direktive EU u oblasti drumskog prevoza, što će domaćim prevoznicima stvoriti bolje uslove za rad i omogućiti da budu konkurentniji na međunarodnog tržištu.
Pomoćnik ministra saobraćaja Nataša Kostić rekla je da je Srpska novim Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je Narodna skupština usvojila u maju, preuzela uredbe i direktive EU kada je u pitanju pristup tržištu prevoza, kao i profesionalno osposobljavanje vozača.

„Pristup tržištu podrazumijeva jednake uslove za sve zainteresovane, a uslovi se tiču finansijske sposobnosti, dobrog ugleda i osposobljenosti vozača i šefova transporta, na osnovu kojih prevoznici dobijaju licence“, rekla je Kostićeva Srni.

Ona je objasnila da se novim zakonom licenca prevoznika izdaje na deset godina, umjesto na pet godina, što je do sada bio slučaj.

„Licence prevoznika su štampane na propisanom obrascu koji je identičan onome koji je propisan uredbom o pristupu tržištu EU i koji se primjenjuuje u svim zemljama EU“, rekla je Kostićeva.

Prema njenim riječima, novim zakonom propisano je da izvod iz licence, koji se izdaje za svako motorno vozilo, nije više vezan za registrasku oznaku vozila, što je olakšica vozačima.

„Ono što je bitno je da su propisani nameti, odnosno naknade za izdavanje licenci prevoznika i za izdavanje izvoda iz licence, nepromijenjeni, odnosno iznose 70 KM za licencu prevoznika i 10 KM za izvod iz licence“, navela je Kostićeva.

Ona je dodala da je Srpska iz direktive EU preuzela i profesionalno osposobljavanje vozača, za čim je u posljednje vrijeme bila velika potražnja.

Domaće zakonodavstvo, tvrdi Kostićeva, propisivalo je da vozač može biti samo onaj ko je završio najmanje treći stepen saobraćajne škole – zvanje vozač motornog vozila, ili četvrti stepen – zvanje saobraćajni tehničar.

„U proteklih godinu dana smo uvidjeli da imamo veliku potražnju za profesionalno osposobljenim vozačima, a da doškolovavanje odnosno prekvalifikacija vozača traje dosta dugo, u našim školima dvije dio tri godine“, navela je Kostićeva.

Ona kaže da će zbog toga Zavod za obrazovanje odraslih omogućiti prekvalifikaciju za vozače motornih vozila, koji imaju određene kategorije za upravljanje teretnim motornim vozilom ili autobusom, odnosno imaju položen vozački ispit, a nemaju školu vozača.

„Oni će brzom prekvalifikacijom moći da steknu uvjerenje da su profesionalno osposobljeni i moći će da obavljaju poslove vozača motornog vozila“, navela je Kostićeva.

Ona je napomenula da su legitimacije za vozače autobusa i kamiona, takođe, u skladu sa pravilnikom EU, da imaju određena obilježja koja zahtijeva Unija, kao i određenu zaštitu, te da su potpuno važeće u zemljama EU.

 

 

Print Friendly

Leave a Reply