Donesena Odluka o najnižoj plati

By 25. децембра 2020. Aktuelnosti No Comments
Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu.

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu utvrđuje se u visini od 520,00 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke.

Članom 127. Zakona o radu propisano je da najnižu platu u Republici Srpskoj utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu.

Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.

Print Friendly

Leave a Reply