Dopunjena analiza spoljnotrgovinske razmjene hrane, pića i duvana u Republici Srpskoj u prva tri mjeseca

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, ukupna robna razmjena hrane, pića i duvana u posmatranom periodu ove godine u odnosu na isti period prošle godine, smanjena je sa 255,2 miliona KM na 245 miliona KM, tj. za 10,2 miliona KM ili 4,2%, pri čemu je izvoz smanjen sa 79,7 miliona KM na 65,5 miliona KM ili za 14,2 mil. KM tj. za 17,9%, a uvoz je povećan sa  175,5 mil. KM na 179,5  ili za 4 miliona KM tj. za 2,2%.

Značajnije smanjenje izvoza, dovelo je do povećanja debalansa i to sa -95,8 miliona KM na -114 miliona KM ili za 5,6 miliona KM tj. za 19%, i smanjenja pokrivenosti uvoza izvozom sa 45,4% na 36,5%, odnosno za 8,9  indeksnih poena.

Posmatrano po mjesecima izvoz je neznatno smanjen u prvom mjesecu i to za 2,1%, dok je u periodu 01.-02. mjesec i 01.-03. mjesec značajno smanjen, tj. za 17,5% i 17,9%, dok je uvoz značajno porastao u 01. mjesecu i to za 22,8%, a u periodu 01-02. mjesec porastao je za 7,8%, i za 2,2%.u periodu 01.-03. mjesec.

 

SPOLjNOTRGOVINSKA RAZMJENA HRANE, PIĆA I DUVANA

U REPUBLICI SRPSKOJ U  PERIODU 01.-03. 2018. GOD. U ODNOSU

NA ISTI PERIOD 2017. GODINE

GRUPE PROIZVODA 01.-06. IZVOZ UVOZ BILANS

IZVOZ

/UVOZ

VRED. IND. VRED. IND. VRED. IND.
HRANA I ŽIVE  ŽIVOT. 2017. 72,7 163,6 -90,9 44,4
2018. 58,7 80,8 166,6 101,8 -107,9 118,7 35,2
PIĆA I DUVAN 2017. 7,0 11,9 -4,9 58,8
2018. 6,8 96,2 12,9 108,0 -6,1 124,5 52,7

UKUPNO REP.

SRPSKA :

2017. 79,7 175,5 -95,8 45,4
2018. 65,5 82,1 179,5 102,2 -114 119,0 36,5

mil. KM.

izvor : RZS Republike Srpske, Banja Luka

 

Posmatrano po proizvodima tj.grupama proizvoda kod kojih su promjene u izvozu i uvozu, u najvećoj mjeri djelovale na ukupno stanje, su :

  • jabuke, kod kojih je izvoz u R. Federaciju smanjen sa 14,8 miliona KM u posmatranom periodu 2017. godine, na 6,7 miliona KM u 2018. godini tj. za 8,1 mil. KM ili za 54,7%, uz istovremeno smanjenje i uvoza sa 8,2 miliona KM na 4,7 miliona KM, za 3,5 miliona KM ili za 42,7% ,
  • pšenično brašno ,čiji je izvoz u Tursku smanjen sa 10,2 miliona KM na 3,9 miliona KM, za 6,3 miliona KM ili za 61,8%, uz istovremeno povećanje uvoza sa 17,3 miliona KM na 19,8 miliona KM, tj. za 2,5 miliona KM ili za 14,5%,
  • mlijeko i prerađevine, kod kojih je izvoz povećan sa 4,3 miliona KM na 6,8 miliona KM, za 2,5 miliona KM ili za 58,1%, pri čemu je za istaći da je došlo do pozitivnih kretenja u izvozu mlječnih prerađevina, čije je učešće u ukupnom izozu mlijeka i prerađevina povećano sa 23,8% na 54,8% i to povećanim izvozom u Crnu Goru, dok je uvoz neznatno povećana i to sa 1,7 miliona KM na 2,3 miliona KM, tj. za 0,6 miliona KM ili 35,3%,
  • kukuruz, čiji je izvoz u Tursku u posmatranom periodu 2017. godine bio 2,4 miliona KM, a ove godine nije bilo izvoza, dok je uvoz povećan sa 17,3 miliona KM na 19,8 miliona KM tj. za 2,5 miliona KM ili za 14,5%.

Od bitnih grupa proizvoda u uvozu, za istaći je još da kod mesa i mesnih prerađevina nije došlo do bitnijih promjena. Naime, uvoz mesa povećan je sa 16,7 miliona KM na 18,1 miliona KM tj. za 1,4 miliona KM ili za 8,4 %, dok je uvoz mesnih prerađevina povećan sa 6,3 miliona KM na 6,4 miliona KM.

Posmatrano po ekonomskim grupacijama država, izvoz je povećana u zemlje EU za 7% i zemlje CEFTA  za 5,4%, dok je u grupaciji „ostale zemlje“, izvoz smanjen za 51,5%, a zbog velikog smanjenja izvoza jabuka u Rusku Federaciju i brašna u Tursku.

Što se tiče uvoza, iz zemalja EU je smanjen za 1%, dok je iz zemalja CEFTA uvoz povećan za 3%, a iz grupacije „ostale zemlje“ uvoz je povećan za 15,7%.

 

IZVOZ I UVOZ HRANE,PIĆA I DUVANA U REPUBLICI SRPSKOJ

U PERIODU   01-03 2018 i 2017. GOD. – PO EKONOMSKIM GRUPACIJA  DRŽAVA

mil.KM

EKONOMSKE GRUPACIJE DRŽAVA IZVOZ  01.-03. UVOZ 01.-03.
2017 2018 INDEKS 2017 2018 INDEKS
Zemlje EU 22,8 24,4 107,0 78,3 77,5 99,0
Zemlje CEFTA 23,9 25,2 105,4 81,9 84,3 103,0
Ostale zemlje 33,0 16,0 48,5 15,3 17,7 115,7

izvor : RZS Republike Srpske, Banja Luka

 

Kretanje izvoza i uvoza u ekonomskim grupacijama zemalja, odredilo je i njihovo učešće u ukupnom izvozu i uvozu, tako da je učešće izvoza u zemalje EU i zemalje CEFTA povećano, dok je učešće grupacije „ostale zemlje“ značajno smanjeno i to sa 41,4% na 24,4%. U strukturi uvoza, nije došlo do značjnijih promjena, s tim što je učešće zemalja EU smanjeno, dok je učešće zemalja CEFTA i grupacije „ostale zemlje“ povećno.

 

STRUKTURA IZVOZA I UVOZA HRANE,PIĆA I DUVANA U REPUBLICI SRPSKOJ

U PERIODU   01-03 2018 i 2017. GOD. – PO EKONOMSKIM GRUPACIJA  DRŽAVA

 

EK.GRUPACIJE DRŽAVA IZVOZ UVOZ
Zemlje EU 28,6 37,2 44,6 43,2
Zemlje CEFTA 30,0 38,4 46,7 47,0
Ostale zemlje 41,4 24,4 8,7 10,0
UKUPNO : 100,0 100,0 100,0 100,0

izvor : RZS Republike Srpske, Banja Luka

 

Posmatrano po pojedinim državama, izvoz u KM najznačajnije je povećan u Crnu Goru, Njemačku, Rumuniju, Hrvatsku, Slovačku i dr. zemlje, a najznačajnije smanjenje je u Tursku, Rusiju, Italiju, Srbiju, Francusku, Austriju i dr. zemlje.

mil.KM

najznačajnija povećanja izvoza 01.- 03. mj.
izvoz 17 izvoz 18 18-17 18/17
Crna Gora 5,821 8,702 2,881 149,5
Njemačka 1,947 3,825 1,878 196,4
Rumunija 3,825 5,026 1,201 131,4
Hrvatska 3,922 4,628 0,706 118,0
Slovačka 0,886 1,505 0,619 169,8
najznačajnija smanjenja izvoza 01.- 03. mj.
Turska 15,357 6,407 -8,951 41,7
Rusija 14,927 6,845 -8,082 45,9
Italija 6,544 5,084 -1,459 77,7
Srbija 13,364 12,169 -1,195 91,1
Francuska 1,394 0,258 -1,136 18,5
Austrija 1,729 0,811 -0,918 46,9

izvor : RZS Republike Srpske, Banja Luka

 

Što se tiče uvoza, najznačajnije povećanje u KM je iz Srbije, Holandije, Rumunije, Grčke, Francuske i dr. zemalja, a naznačajnije smanjenje je iz Mađarske, Poljske, Italije, Belgije, Bugarske i drugih zemalja.

mil.KM

najznačajnija povećanja uvoza 01.- 03. mj.
uvoz 17 uvoz 18 18-17 18/17
Srbija 76,689 78,967 2,278 103,0
Holandija 11,881 13,801 1,920 116,2
Rumunija 2,187 3,704 1,517 169,4
Grčka 0,702 1,744 1,042 248,4
Francuska 2,119 3,138 1,019 148,1
najznačajnija smanjenja uvoza 01.- 03. mj.
Mađarska 9,401 7,135 -2,265 75,9
Poljska 7,002 4,927 -2,076 70,4
Italija 7,450 6,250 -1,200 83,9
Belgija 2,979 1,379 -1,600 46,3
Bugarska 4,218 3,383 -0,836 80,2

izvor : RZS Republike Srpske, Banja Luka

 

                    Slavko Stevanović

Leave a Reply