Dragan Trišić novi predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima

Press Dragan TrisicDragan Trišić iz privrednog društva Nestro petrol novi je predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Na ovu dužnost Trišić je izabran jednoglasno, a podržale su ga članice iz svih područja Republike Srpske iz oblasti prometa naftom i naftnim derivatima.

– Moj posao je da povećam efikasnost naftnog sektora Republike Srpske, da obezbijedim dvosmjernu komunikaciju sa svim partnerima, te značajno unaprijedim poslovanje svih kompanija koje se bave prodajom nafte i naftnih derivata. Neophodno je da osmislim moderne mehanizme poslovnja i integrišem u tržište, kako bi ovu branšu potpuno standarizovali sa svim evropskim normama. Smatram da je vrijeme specifično na globalnom tržištu, a posljedice su osjetne i na tržište Republike Srpske, tako da je moj posao zastupati interese svih partnera i pronaći najbolja rješenja kako bi poslovanje bilo održivo, efikasno i transparentno. Vjerujem da imamo odlična rješenja iz Srbije koja su se pokazala kao veoma dobra, tako da ću pokušati primjeniti njihova iskustva i zajedničkim radom naftni sektor unarijediti. Svakako sam ubijeđen da će se nastaviti odlična dosadašnja saradanja sa Vladom Republike Srpske – istakao je Trišić.

Na novoj dužnosti Trišić je zamijenio dosadašnjeg predsjedavajućeg Dragu Đukića.

Print Friendly

Leave a Reply