Dragana Kokot predsjednica Savjeta za žensko preduzetništvo Republike Srpske

dragana kokotDirektor Sektora za ekonomsko-pravne poslove Privredne komore Republike Srpske, Dragana Kokot, izabrana je danas za predsjednicu Savjeta za žensko preduzetništvo Republike Srpske.

Na današnjoj konstitutivnoj sjednici Savjeta, koja je održana u Privrednoj komori Srpske, za potpredsjednicu izabrana je Ljiljana Subotić, vlasnica i direktorica preduzeća SIM-PROM d.o.o. iz Dervente.

Održavanje ove sjednice realizovano je i u okviru projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“, koji je podržan iz sredstava SIEM koji se razvija i koristi za poboljšanje implementacije strategija i planova fokusiranih na MSP u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

„Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“ je jedan od dva podržana projekta koji su usmjereni na jačanje ženskog preduzetništva, konkurentnosti i saradnje žena u preduzetništvu, te njihovu medijsku promociju, koji su podržani u projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“. Podržani projekti za jačanje ženskog preduzetništva su izabrani u skladu sa Strategijom razvoja MSP Republike Srpske za period 2016 – 2020. godine i Evropskim aktom o malom biznisu (Small Business Act for Europe).

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, područnih privrednih komora, kao i direktorice preduzeća i preduzetnice.

Print Friendly

Leave a Reply