Dualno visoko obrazovanje i kratki ciklusi studija u panel diskusiji Poslovnog foruma menadžera

Razvoj dualnog visokog obrazovanja i kratkih ciklusa studija, naziv je panel diskusije koja je održana drugog dana Poslovnog foruma menadžera 2020. u Bijeljini.

Na panelu, na kojem je učestvovala Dragana Kokot, direktor Sektora pravnih i ekonomskih poslova Privredne komore Srpske, definisani su osnovni procesi i postulati sistema dualnog visokog obrazovanja, a predstavljeni su i preliminarni rezultati istraživanja provedenog na teritoriji Republike Srpske među privrednim organizacijama.

Sagledano je stanje dualnog obrazovanja u Republici Srbiji i studije kratkih ciklusa, uz procjenu potencijalnog doprinosa kratkih ciklusa studija i dualnog obrazovanja cjelokupnom sistemu obrazovanja u Republici Srpskoj.

U panel diskusiji učestvovali su predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prorektor za ljudske i materijalne resurse prof. dr Srđan Lalić i doc. dr Nenad Marković sa Medicinskog fakulteta, kao i predstavnik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu mr Danilo Đokić.

Panel je održan uz podršku Erazmus plus projekta „Jačanje kapaciteta u implementaciji dualnog obrazovanja u BiH visokom obrazovanju (DUALSCI)“ i „Evropske mreže preduzetništva“.

Poslovni forum bio je posvećen osnovama biznisa, etičkog poslovanja, restrukturiranja organizacija, izazovima privrede u doba pandemije, kao i temama iz visokog obrazovanja – kratkim ciklusima studija i dualnom obrazovanju.

Generalni pokrovitelj šestog izdanja Poslovnog foruma menadžera 2020. bili su Grad Bijeljina, pokrovitelj Vlada Republike Srpske, a partner Područna privredna komora Banja Luka.

Print Friendly

Leave a Reply