Dvodnevni seminar na temu „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte” okupio veliki broj privrednih društava koji stavljaju fokus na ovu problematiku

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Dvodnevni seminar na temu „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte” okupio veliki broj privrednih društava koji stavljaju fokus na ovu problematiku

05.07.2024.

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a u okviru projekta „Engage, inspire, empower – Women in Business”, koji finansira Vlada Švicarske, organizovala je dvodnevni seminar na temu „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”, koji se održao juče i danas u prostorijama Privredne komore RS.

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često najvrijednija imovina kompanije, koju je potrebno kontinuirano unaprijeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloupotreba.

Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva, u današnjem poslovnom okruženju, kao i potrebu podizanja svijesti o potrebi zaštite istog, na seminaru je prezentovana tematska cjelina, koje se odnosila na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu preddijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

Takođe, seminar je obuhvatio i zaštitu autorskih prava, međunarodne zaštite patenata, zaštita intelektualnog vlasništva u gejming industriji, te vještačku inteligenciju.

Predavači na seminaru su: mr Irma Isak Gudelj, Irma Delibašić i Goran Trifković iz Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, te mr Miodrag Marković, vođa projekta EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH, sa konsultantima na projektu dr Jovanom Šaracem i mr Sašom Zdravkovićem, a seminar je namijenjen privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu, kao i onima koji su profesionalno zainteresovani za ovu problematiku.