Edukativni centar PKRS: Održano redovno periodično osposobljavanje vozača

Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske, u saradnji sa privrednim društvom “FRUCTA TRADE”  d.o.o. Derventa, minulog vikenda, u prostorijama ove kompanije, organizovao je Redovno periodično osposobljavanje vozača.

Prvi ciklus, u trajanju od sedam nastavnih časova, obilježilo je veliko interesovanje učesnika za pravilno korišćenje digitalnih tahografa.

Redovno periodično osposobljavanje vozača je obaveza svih profesionalnih vozača koji posjeduju legitimaciju vozača, koju je izdalo Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, a propisana je Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske (“Službeni  glasnik Republike Srpske” br.47/17)  i Pravilnikom o legitimaciji i stručnom osposobljavanju vozača (“Službeni  glasnik Republike Srpske  broj 106/17 i 101/18).

 

Print Friendly

Leave a Reply