EKO – FRIGO d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o petoj javnoj prodaji

By 14. децембра 2020. Tenderi No Comments

EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju

Pave Radana br. 51

Broj: 57 0 St 129988 19 St

 

Datum: 08.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju od 25.11.2020. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  V JAVNOJ PRODAJI

(METODOM ZATVORENIH PONUDA)

Stečajni dužnik EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju, metodom prikupljanja zatvorenih ponuda, prodaje sljedeću pokretnu imovinu:

ZALIHE ROBE – dijelovi za ventilacione i rashladne uređaje i ostala elektronska i instalaciona oprema i uređaji ( ako nadzor,  antivibracione podloške, dihtunzi, dizne,elektro motori,elektronske ploče,grijači,holenderi,ITR komadi, klip, klipnjače, ventili, kućišta, mašina za prepoznavanje freona, presostati, pumpe, redukcije, resiveri, ručke, separatori ulja, tajmeri, termometri, termostati, turbine, ventilatori, zaštitne sklopke i releji, zračne zavjese i ostala roba…) ukupne procjenjene vrijednosti 107.473,00 KM (bez obračunatog PDV-a)

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Zalihe robe prodaju se u cjelosti – u paketu. Spisak zaliha robe i njihove pojedinačne procjenjene vrijednosti  sastavni su dio prodajne dokumentacije.

Imovina se prodaje po sistemu “VIĐENO – KUPLJENO” odnosno u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije   zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu 08 – 16 časova. Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 2.500,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica  koja dostave uredne ponude i uplate depozit i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju br. 5672411100125072 otvoren kod Sberbank ad Banja Luka.

Minimalna prodajna cijena, po kojoj se može izvršiti kupoprodaja na ovoj javnoj prodaji iznosi 5.375,00 KM.

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda tako što se zatvorene i zapečaćene koverte predaju stečajnom upravniku neposredno, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ul. Gundulićeva br.108 (Velika sala-prizemlje), dana 28.12.2020. godine (ponedeljak) u 13:00 časova. Otvaranje ponuda će se obaviti 30 minuta nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.

Nakon otvaranja pismenih ponuda sačiniće se lista ponuđača a  ponuđač koji je dostavio najvišu ponudu će biti proglašen kupcem. U slučaju dostavljenih ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču koji je ranije izvršio uplatu depozita za učešće u javnoj prodaji. Svim učesnicima javne prodaje vraća se depozit u roku od 8 dana od dana održavanja javne prodaje, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču

Otvaranju ponuda se pristupa i ukoliko neko od ponuđača ne prisustvuje otvaranju ponuda.

Pismene ponude obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, iznos ponuđene cijene u KM, naznaku predmeta prodaje, potpis i pečat ponuđača

Uz pismenu ponudu ponuđači prilažu i: kopiju lične karte ako učestvuju kao fizičko lice odnosno kopiju rješenja o upisu u sudski registar ako učestvuju kao pravno lice, potvrdu o uplati depozita, potpisanu izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i potpisanu izjavu o gubitku prava na povrat depozita. Izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i izjavu o gubitku prava na povrat depozita ponuđači mogu da potpišu i neposredno prije početka javne prodaje.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 10 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu izvršiti na račun EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju br. 5672411100125072 otvoren kod Sberbank ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i eventualno ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Javna prodaja imovine održaće se dana 28.12.2020. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (Velika sala), Gundulićeva br.108, sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

  Stečajni upravnik

 Aleksandar Vuksan

 

 

Print Friendly

Leave a Reply