Ekonomski forum: „O konkurentnosti – iz prave perspektive“

O konkurentnosti ForumMinistar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da Vlada Srpske kroz više projekata doprinosi konkurentnosti domaćih preduzeća, iako uvijek može više i bolje.
Ona je prije Trećeg ekonomskog foruma „O konkurentnosti – iz prave perspektive“, novinarima u Banjaluci rekla da je Vlada omogućila registraciju preduzeća za tri dana, kao i da je animirala lokalne zajednice da daju doprinos boljem poslovnom okruženju kroz međunarodni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju – BFC.
„Stvorili smo takmičarski duh, naše lokalne zajednice takmiče se koja će imati BFC standarde koji označavaju najbolje poslovno okruženje, što privlači investitore“, dodala je Rešićeva.
Ona je pojasnila da je riječ o projektu koji je prisutan na cijelom Balkanu, ali u kojem prednjači BiH jer uvijek ima najveći broj zainteresovanih lokalnih zajednica, sertifikovanih i onih koji su u postupku sertifikovanja.
Prema njenim riječima, sertifikate u Srpskoj ima 14 lokalnih zajednica, među kojima su Prijedor, Bijeljina, Teslić, Banjaluka, a u Federaciji BiH 11.
„Otvorili smo brojne povoljnosti stranim i domaćim investitorima i omogućili im jednak položaj“, dodala je Rešićeva.
Direktor Sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske Pero Ćorić ocijenio je da se privreda Srpske može osloniti na drvoprerađivačku, tekstilnu i kožnu, metalnu industiju, te poljoprivredu, kao i da ima preduzeća koja se aktivno i kvalitetno mogu uključiti na inostrana tržišta.
„U metalnoj industriji konkurentna su preduzeća koja su prepoznala elemente u kojima se dolazi do konkurentnosti – novoj tehnologiji, kvalitetnim ljudima, novim proizvodima i lancu vrijednosti koji dovodi do kvaliteta“, dodao je Ćorić.
On je istakao da se konkurentnost u tekstilnoj i kožarskoj industriji ogleda samo u jeftinoj radnoj snazi, što se više ne smije smatrati kao neka prednost, te se mora obrazovati nova radna snaga i uključivati u međunarodnu podjelu rada.
Ćorić je naveo da su strani investitori trenutno najzainteresovaniji za ulaganja u oblast elektroenergetike, prije svega, u obnovljive izvore energije.
On smatra da je potrebna veća institucionalna podrška, kroz kreiranje novih zakonskih rješenja, podsticaje, radno-pravno zakonodavstvo, da bi se razvijala privreda Republike Srpske i stvorilo povoljno poslovno okruženje i domaća privreda bila konkurentna na stranom tržištu.
Direktor Agencije za razvoj preduzeća „Eda“ Banjaluka Zdravko Miovčić rekao je da su kroz projekat „Kredo“, čiji će rezulatati biti predstavljeni na forumu, odnosno tri objavljena javna poziva za sufinansiranje projekata, preduzećima isplaćeni grantovi od ukupno 1.671.969 KM.
„Na osnovu ovih sredstava, iz Razvojnog fonda projekta `Kredo` kompanije su investirale u razvojne projekte još 6.034.571 KM. Putem podržanih projekata koja su preduzeća već realizovala, kao i onih čija je realizacija u toku, kroz grant sredstva su podržane ukupno 63 kompanije čime su od 2014. godine otvorena 482 održiva nova radna mjesta u izvoznim preduzećima“, istakao je Miovčić i dodao da projekat finansira Švedska, a implementira „Eda“.

Izbor: SRNA

Print Friendly

Leave a Reply