„Elektroprivreda“ odavno pristupila projektu odsumporavanja

RiTE UgljevikDirektor „Elektroprivrede Republike Srpske“ /ERS/ Branislava Milekić izjavila je da je ova kompanija još 2009. godine pristupila projektu odsumporavanja dimnih gasova na Termoelektrani /TE/ „Ugljevik“, imajući u vidu da ova elektrana električnu energiju proizvodi iz uglja, u kojem ima 4,3 odsto sumpora.
„Kao odgovorna kompanija pristupili smo ovom projektu, imajući u vidu da ćemo, prema direktivama EU i našoj obavezi da zaštitimo životnu sredinu, morati uskoro da rješavamo ovaj problem“, rekla je Milekićeva novinarima u Ugljeviku.
Ona je podsjetila da se kompanija tada suočila sa brojnim nepoznanicama poput obaveza ostalih subjekata u tom pogledu, kao i činjenicom da još nije bilo plana za realizaciju direktiva EU u vezi sa zaštitom životne sredine.
„Sada smo, zapravo, opredijeljeni da, u pogledu nacionalnog plana smanjenja emisije gasova sa štetnim efektima, realizujemo i ovaj projekat odsumporavanja“, rekla je Milekićeva nakon okruglog stola o smanjenju emisija gasova iz velikih postrojenja za sagorijevanje, čiji je organizator USAID.
Ona je navela da je projekat odsumporavanja u TE „Ugljevik“, koja je domaćin današnjeg skupa, u poodmakloj fazi.
„Već vršimo odabir izvođača radova, a obezbijedili smo i finansijska sredstva za njegovu realizaciju. Međutim, svjesni smo i rizika da će TE `Ugljevik`, koja će biti opterećena dodatnim troškovima u pogledu zaštite životne sredine, odnosno rješavanja ekoloških projekata, imati skupu električnu energiju, odnosno doći će do značajnog povećanja cijene koštanja na pragu TE“, rekla je Milekićeva.
Direktor „Elektroprivrede Republike Srpske“ rekla je da se ovim projektom pristupilo realizaciji zahtjeva kompanije u okviru Nacionalnog plana smanjenja emisije štetnih gasova.
„Imamo prednosti jer se naši energetski objekti – TE `Ugljevik` i TE `Gacko`, zajedno posmatraju, budući da je projekat odsumporavanja TE `Ugljevik` najskuplji u okviru programa smanjenja čvrstih čestica u vidu prašine i NOx gasova /oksidi azota/, pored sumpor-dioksida. Naša TE je odabrala minimalnu stopu graničnih vrijednosti, tako da ćemo već sada projektom odsumporvanja smanjiti emisije sa 16.200 miligrama po metru kubnom, koliko je sada, na 200“, rekla je Milekićeva.
Ona je istakla da će ovo biti dovoljan efekat smanjenja emisije i da TE „Gacko“ do 2023. godine, budući da je manji zagađivač, neće morati da radi postrojenja za odsumporavanje, ali će već 2024. godine sa znatno manjim sredstvima moći da riješi pitanje odsumporavanja.
Milekićeva je istakla da su obje TE – i „Ugljevik“ i „Gacko“, već pripremile projekte smanjenja čvrstih čestica.
„TE `Ugljevik` će već 2016. godine u kapitalnom remontu, rekonstrukcijom elektrofiltera, riješiti ovaj problem, a TE `Gacko` će to učiniti 2017. godine, takođe, u kapitalnom remontu“, navela je Milekićeva.
Ona je istakla da će, osim ovoga, TE „Gacko“ 2019. godine riješiti problem NOx gasova, dok će TE „Ugljevik“ ovaj problem riješiti 2020. godine.
„Za sve ovo je, prema prijedlogu Nacionalnog plana koji smo danas imali priliku da upoznamo, potrebno za `Elektroprivredu Republike Srpske` obezbijediti 284 miliona KM, od čega samo odsuporavanje košta 216 miliona KM. Pritom, od 284 miliona KM, koliko moraju da obezbijede obje TE, TE `Ugljevik` mora finansirati 234 miliona KM“, rekla je Milekićeva.
Ona je dodala da je, osim troškova samih postrojenja, koja je neophodno obezbijediti u startu, do 2032. godine izračunato da će operativni troškovi, kada se dodaju na vrijednost tri projekta postrojenja, ukupna neto vrijednost ulaganja samo u ova tri projekta u vezi sa zaštitom životne sredine iznositi 474 miliona KM za obje TE.
„Ovo je veliki trošak i znatno će uticati na cijenu električne energije na pragu TE“, napomenula je Milekićeva.
Ona je dodala da, sa pozicije TE „Ugljevik“ koja sama mora izdvojiti 234 miliona KM, povećanje cijene električne energije samo za realizaciju ovih projekata na pragu TE iznosilo bi 20,6 KM po megavat-času električne energije.
„Neophodno je, međutim, realizovati ove projekte jer bolje rješenje od predloženog ne postoji. Smatramo da je teret ove investicije potrebno rasporediti i na ostale zagađivače ili naći drugi mehanizam kako bi Rudnik i TE `Ugljevik` mogli da podnesu teret, a da ne poraste cijena električne energije, odnosno kako bi RiTE `Ugljevik` ostao i dalje konkurentan na tržištu“, rekla je Milekićeva.
Direktor RiTE „Ugljevik“ Žiko Krunić rekao je nakon okruglog stola da je RiTE „Ugljevik“ bila u „riziku sa stanovišta dobijanja dozvole za dalji rad zbog prisustva sumpora u ugljevičkom uglju“.
„S druge strane, bilo je jedino moguće ući u projekat odsumporavanja koji je u poodmakloj fazi“, rekao je Krunić i naglasio da će, nakon što se završi projekat odsumporavanja, objekat TE Ugljevik, sa stanovišta zaštite ekologije, biti najbolji u BiH.

Izvor: SRNA

Print Friendly

Leave a Reply