Energetika d.o.o. „u stečaju“ – dopuna Zaključka

By 26. јула 2016. Tenderi No Comments

Tekst dopune Zaključka glasi:

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“
Veljka Mlađenovića bb
Banja Luka

Broj: 57-1/16
Datum: 25.07.2016.god.

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donešenoj na tridesettrećoj sjednici održanoj dana 08.07.2016.god, stečajni upravnik dana 25.07.2016.g. objavljuje,

D O P U N U
Zaključka, br. 57/16 od 18.07.2016.god.
o objavljivanju XXX (tridesete) javne licitacije (prikupljanjem zatvorenih ponuda)

Vrši se dopuna Zaključka, br. 57/16 od 18.07.2016.god.( objavljenog u dnevnom listu „Večernje novosti” Banja Luka, dana 19. jul 2016.god., oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, te sajtu Privredne komore RS i Područne privredne komore Banja Luka), u tekstu, pod II Licitacija, pod tačkom 3. stav 1., riječima: ,,sa početkom u 13,00 časova“, i cijeli tekst navedene tačke, glasi:

,,3. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 30.08.2016.god. (utorak), u zgradi
Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, u Velikoj sali,
sa početkom u 13,00 časova, po redu ponuđenih cijena.“

Ovaj oglas – dopuna Zaključka, je objavljen na isti način, kao i Zaključak.

Stečajni upravnik
Zora Bulatović-Kremenović,dipl.prav.

Print Friendly

Leave a Reply