Sajam Gradnje Bliski Istok – 8. Sajam građevinskih materijala, tehnologija gradnje, elektro-energetskih sistema, materijala, automatizacije, građevinskih mašina, plina, grijanja, hlađenja, ventilacije i instalacionih materijala

U okviru ovog sajma u “navedenim datumima“ će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se brifing za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti  najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za aplikacije“ na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu

Prilog

Apliakcioni formular

Datum/Vrijeme
15/03/2018 - 18/03/2018
Cjelodnevni događaj

Mjesto održavanja
Diyarbakir

Loading Map....