horizon...Horizon 2020 (Okvirni program za istraživanje i inovacije) je novi program Evropske unije za istraživanja i inovacije, te je ujedno i najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih donacija organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim preduzećima, udruženjima, nevladinim organizacijama itd.) da se intenzivnije fokusiraju na inovacije i naučnoistraživačke aktivnosti bliske tržištu. Posebna pažnja je posvećena područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima za koja je namijenjeno oko 20 posto ukupnih sredstava.

Programom nastoji da se osigura nauka svjetskog nivoa, uklone barijere za inovacije i olakša javnom i privatnom sektoru zajednički rad na inovacijama.

Program ima za cilj podstići ekonomski rast i otvoriti nova radna mjesta u Evropskoj uniji. „HORIZON 2020” objedinjuje istraživanje i inovacije i djeluje u tri prioritetna pravca: „Vrhunska nauka”, „Industrijsko vodstvo” i „Društveni izazovi”. Za prvi prioritet namijenjeno je 24,4 milijarde eura, za drugi 17 milijardi eura, a za treći 29,7 milijardi eura.

Prioritet 1 – Vrhunska nauka” – ima za cilj povećanje izvrsnosti evropskog naučnog potencijala, osiguravanje kontinuiranog dolaska vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Na ovaj način se želi osigurati dugoročna konkurentnost evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu, kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad.

Ciljevi prvog prioriteta se realiziraju putem slijedećih aktivnosti:

  • Evropsko istraživačko vijeće – podržava vrhunske istraživače i njihove radne grupe u pionirskim istraživačkim projektima visoke kvalitete.
  • Buduće i tehnologije u nastajanju – finansira zajedničke istraživačke projekte koji će otvoriti nova inovativna područja istraživanja.
  • Marie Curie aktivnosti – omogućava istraživačima usvajanje znanja i vještina u vrhunskim istraživačkim grupama uz uslov mobilnosti usmjerene na razvoj istraživačke karijere.
  • Istraživačka infrastruktura – osigurava da se istraživačima iz evropskog istraživačkog prostora i onima izvan njega omogući pristup vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi unutar Evrope.

U okviru oblasti koja se odnosi na vrhunsku nauku podržat će se nezavisni istraživači, bez obzira na godine, uključujući istraživače početnike koji se pripremaju da postanu vodeći istraživači u svojoj oblasti iz bilo koje zemlje u svijetu.

Prioritet 2 – Industrijsko vodstvo” – ima za cilj da Evropa zadrži vodeći položaj u globalnoj konkurenciji s jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima uz neophodno povećanje strateških ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i pronalazak inovacija.

Poseban naglasak je na inovacijskim aktivnostima u malim i srednjim preduzećima i osiguranju pristupa rizičnom finansiranju za istraživanje i razvoj.

Prioritet 3 – Društveni izazovi” – ima za cilj povećanje efikasnosti istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova.

Prioritet „Društveni izazovi” podržava inovacijski potencijal ključnih razvojnih i industrijskih tehnologija u prioritetu „Industrijsko vodstvo”, a u prioritetu „Vrhunska nauka“ podržava nastanak novih znanja koja se mogu primijeniti na tržištu ili se direktno odnose na rješavanje određenih društvenih izazova.

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Linkovi

HORIZON 2020

Print Friendly