eif-ue-logoPrivredna društva iz BiH mogu konkurisati za sredstva iz Programa za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF) koji je uspostavljen u okviru Evropskog investicionog fonda.

Četiri su mehanizma finansijske podrške preduzećima:

  • Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund – ENIF) – Fond rizičnog kapitala za finansiranje inovatnih preduzeća u početnoj fazi razvoja;
  • Fond za razvoj preduzeća (Enterprise Expansion Fund – ENEF) – Fond privatnog kapitala koji ima za cilj da podrži preduzeća koja imaju visok potencijal za rast;
  • Kreditna linija za garantovanje kreditiranja (Guarantee Facility – GF) koja ima za cilj da pobolja mogućnosti preduzeća za pristup finansiranju od strane banaka, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja;
  • Tehnička podrška (TA Facility) koja ima za cilj da unaprijedi regulatorni okvir za podršku inovativnim preduzećima sa visokim potencijalom rasta i da stimuliše tržište rizičnog kapitala.

Privredna društva iz BiH koja su zainteresovana da apliciraju za sredstva ovog Programa mogu da kontaktiraju direktno kancelariju WB EDIF-a putem elektronske pošte: serrif@ebrd.com (Fabio Serri).

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Linkovi

WB EDIF

Print Friendly