Program pod nazivom Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange Instrument) obezbjeđuje centralizovanu kratkoročnu tehničku pomoć u oblasti usklađivanja, primjene i izvršavanja zakonodavstva Evropske unije.

TAIEX predstavlja značajnu pomoć u preuzimanju zakonodavstva Evropske unije u domaći pravni sistem jer uz neznatne finansijske obaveze za institucije omogućava edukaciju i dodatno profiliranje većeg broja stručnjaka u pojedinim oblastima prava Evropske unije koji će biti nosioci aktivnosti u izradi i zakonodavstvo Bosne i Hercegovine kojim se preuzimaju i provode odredbe acquis-a.

Zemlje korisnice TAIEX instrumenta pomoći su:

  • nove države članice EU,
  • zemlje u procesu pristupanja,
  • zemlje kandidati,
  • predstavnici turske zajednice na Sjevernom Kipru,
  • zemlje zapadnog Balkana.

Uloga TAIEX-a je posredovanje između eksperata i korisnika. Eksperti koji učestvuju u programu TAIEX mogu da budu isključivo iz zemalja članica Evropske unije. Oni su najčešće predstavnici administracije države članice EU, institucija EU, ali mogu biti angažovani i stručnjaci sa pojedinih univerziteta i iz privatnog sektora. TAIEX ima posebnu bazu podataka sa kontakt podacima stručnjaka koja je dostupna samo predstavnicima država članica.

Usluge koje se trenutno pružaju u okviru programa TAIEX imaju formu seminara, radionica, stručnih i studijskih posjeta, edukacije, kolegijalne revizije i pomoći u vidu ocjenjivanja, baza podataka i prevođenja.

Direktni korisnici TAIEX-a su:

  1. Državni službenici u javnoj upravi (svi nivoi vlasti);
  2. Članovi parlamenta, te državni službenici koji rade u parlamentu i zakonodavnim tijelima;
  3. Profesionalna i privredna udruženja, kao i sindikalne organizacije i udruženja poslodavaca;
  4. Pravosuđe i
  5. Prevodioci zakonodavstva.

TAIEX ne pruža direktnu pomoć fizičkim licima i privatnim preduzećima.

Direkcija za evropske integracije je generalni koordinator svih aktivnosti TAIEX-a za Bosnu i Hercegovinu.

Nakon što se korisnici odluče za koji će modalitet pomoći aplicirati, popunjavaju odgovarajuću aplikaciju na engleskom jeziku i šalju je

Direkciji za evropske integracije na e-mail adresu: taiexbih@dei.gov.ba.

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Linkovi

TAIEX

Print Friendly