Fagus grupa: U 2018. božićnica za sve radnike koji ostvare poslovne ciljeve

FagusFagus grupa je u subotu, 23.12.2017. godine, proslavila završetak poslovne godine u restoranu na Hajdučkim Vodama. Pored dobrog raspoloženja zbog uspješne poslovne godine, veselje među prisutnima je bilo i povodom dodjele priznanja zaposlenima za 10 i 20 godina rada u Fagus grupi.

Sada već tradicionalno, Fagus grupa u znak pažnje i međusobnog uvažavanja, na kraju svake godine dodjeljuje zlatni prsten svim zaposlenima za provedenih 10 godina rada. Zlatni prsten u prosjeku teži 10 grama, od punog je zlata sa poznatom Fagus kockom. Od 2006. godine od kako se dodjeljuje, 161 zaposleni je dobio zlatni prsten. Od 15 zaposlenih koji su dobili zlatni prsten ove godine, 10 ih je iz Silvatike, 3 iz Vrbanja šuma, 1 iz Bor Petrola i 1 iz Fagus Hausa.

Od prošle godine dodjeljuje se i povelja sa zlatnom Fagus kockom zaposlenima sa 20 godina rada u Fagus grupi za posvećen rad, uzajamno povjerenje i poštovanje. Ove godine je povelja dodjeljena 4 zaposlenih, od kojih su 3 iz Vrbanja šuma i 1 iz Abisa. Zlatna Fagus kocka u povelji je od punog zlata i teška je 10 grama. Do sada je dodjeljeno ukupno 15 zlatnih povelja.

– Osim redovnog posla ove godine smo dosta radili na našim investicijama i dosta smo uradili. Očekujem da u narednoj godini započete pogone stavimo u funkciju. Svima koji su više ili manje dali svoj doprinos želim da se zahvalim. Promjene, riječ promjena. Ako to do sad nismo znali i osjećali ili razumjeli, sad već vjerujem da većina nas to primjećuje. Promjene se dešavaju da li izvana ili iznutra , da li ih željeli ili ne. Dobro ih je vidjeti i reagovati, a još bolje sam napraviti. Promjene stvaraju prilike, prilike stvaraju pobjednike. Pobjednici smo, ako smo ostvarili postavljene ciljeve i ako smo iskoristili promjene, odnosno prilike. Vjerujem da ćemo za godinu dana na ovom mjestu slaviti pobjedu u svim našim članicama i da ćemo iskoristiti prilike i postići postavljene ciljeve. Rast i razvoj su odgovor za budućnost. Zato rastimo. Dezintegracija je prirodna a integraciju pravimo sami. Zato integrišimo snage kako bi pobjeđivali – naveo je diraktor ove kompanije, Miroslav Malijević.

On je, obraćajući se zaposlenim, rekao i da je donio novu odluku koja odmah stupa na snagu.

– U članicama koje ostvare postavljene ciljeve u 2018 godini, biće nagrađeni svi njeni zaposleni sa božićnicom ili kako se nekad govorilo trinaestom platom. Iznos ćemo saopštiti u prvom kvartalu. Prenesite to svim zaposlenim. Naši resursi jesu naši ljudi. Sa ostvarenjem rezultata možemo imati i bolje ljude. Sa još boljim ljudima možemo i dalje ostvarivati pobjede – poručio je Malijević.

Leave a Reply