banja vrucica1Za predsjednika Grupacije banja, koja je, u okviru Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva Privredne komore Republike Srpske, formirana 16. decembra 2015. godine, izabran je Aleksandar Radošević, direktor Banje Vrućica.
Na Osnivačkoj sjednici, na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Grupacije, za zamjenika predsjednika Grupacije, imenovana je Mirjana Čomić, direktor Banje Laktaši.
Zadatak Grupacije je da pomaže banjama na unapređenju zdravstvene, turističke, privredne, komunalne, urbanističke i druge djelatnosti, da predlaže nadležnim organima donošenje, izmjene i dopune zakona i propisa koji regulišu pitanje uređenja, izgradnje, organizacije i funkcionisanja banja i djelatnosti u njima, da sarađuje sa drugim institucijama, organizacijama i asocijacijama u Republici Srpskoj i inostranstvu koje se bave pitanjima razvoja i unapređenja ove djelatnosti.

Print Friendly

Leave a Reply