Gradska uprava Zvornik ulazi u proces BFC sertifikacije

U Gradskoj upravi Zvornik u petak je održan preliminarni sastanak sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske nakon kojeg Grad Zvornik ulazi u proces BFC sertifikacije, odnosno program sertifikacije jedinica lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem.

„Odlukom Gradske uprave da uđe u ovaj program danas smo održali sastanak na kome smo upoznali predstavnike Gradske uprave i rukovodstvo o samom procesu sertifikacije, o uslovima, zahtjevima i kriterijumima ovog programa, kao i aktivnostima koje slijede u narednom perdiodu. Jedinica lokalne samouprave sa ovim procesom dokazuje da je opredjeljena ka privredi i da privredu uključuje u svoje razvojne procese. Ona podrazumijeva formiranje jednog posebnog radnog tijela, Privrednog savjeta, koji predstavlja savjetodavno tijelo gradonačelniku sa ciljem da zajedno rade na lokalnom ekonomskom razvoju grada. Svakako je jako bitna promocija i uslovi poslovanja na lokalnom nivou i tu Privredna komora Republike Srpske, koja je tehnički sekretarijat programa, jako puno radi sa jedinicima lokalne samouprave na unapređenju uslova poslovanja i definisanju upravo onih podsticajnih mjera koje će dovesti do povećanja privredne aktivnosti na lokalnom nivou, ali i investicija.  Kroz ovaj proces i sama jedinica lokalne samouprave radi na unapređenju konkurentnosti svoje uprave, jer unapređuje svoje kapacitete, baze, strukturu i na taj način kroz različite projektne aktivnosti radi na unapređenju svog rada – rekla je Olivera Radić iz Privredne komore Republike Srpske koja je koordinator BFC Programa u Republici Srpskoj.

Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović rekao je da su u Gradskoj upravi preduzete određene pripremne aktivnosti za ulazak u proces sertifikacije.

„Formirana je Radna grupa za ispunjavanje uslova i kriterijuma za dobijanje sertifikata za povoljno poslovno okruženje, pokrenut je rad Privrednog savjeta, pokrenuta je procedura redizajna zvanične veb stranice Grada i druge aktivnosti. Kroz ovaj sertifikat biće značajno olakšano poslovanje privrednicima i stvoren povoljniji privredni ambijent za privlačenje potencijalnih investitora.“

Print Friendly

Leave a Reply