Grupacija banja

U okviru Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva pri Privrednoj komori Republike Srpske organizovana Grupacija banja. Osnivačka sjednica održana je 16.12.2015. godine. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Grupacije, izabrano rukovodstvo i usvojen Program rada Grupacije. Predjsednik Grupacije je Aleksandar Radošević, direktor Banje Vrućice, a zamjenik Mirjana Čomić, direktor Banje Laktaši.

Zadatak Grupacije je da pomaže banjama na unapređenju zdravstvene, turističke, privredne i druge djelatnosti, da predlaže nadležnim organima donošenje, izmjene i dopune zakona i propisa koji regulišu pitanje uređenja, izgradnje, organizacije i funkcionisanja banja i djelatnosti u njima, da sarađuje sa drugim institucijama, organizacijama i asocijacijama u Republici Srpskoj i inostranstvu koje se bave pitanjima razvoja i unapređenja ove djelatnosti.

BANJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Zdravstveni turistički centar BANJA VRUĆICA, TESLIĆ

Banja VrućicaVodeće balneo-klimatsko lječilište u Republici Srpskoj namijenjeno za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju kardio-vaskularnih ali i fizijatrijsko-reumatoloških i neuroloških oboljenja. ZTC „Banja Vrućica“ regionalni je lider i u oblasti kongresnog, sportsko-rekreativnog i velnes turizma. Banjski kompleks se sastoji od 4 hotela, ukupnog kapaciteta 1000 ležajeva, smještenih u dolini rijeke Usore, nedaleko od grada Teslić. Potencijal ljekovite termalne vode je ogroman i uspješno se koristi u svrhe rehabilitacije od 1919. godine, a 1959. godine u ovom kompleksu osnovana je i Specijalna bolnica za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih i reumatoloških oboljenja, prva te vrste u bivšoj Jugoslaviji. Dugogodišnja tradicija, prirodni faktori, savremena oprema i stručni kadar, učinili su ovaj centar prepoznatljivim kako domaćim tako i stranim gostima. Mineralna voda „Banje Vrućice“ koja izvire na 38˚C, sadrži visoku koncentraciju negativnih jona i indikovana je za liječenje nakon infarkta miokarda, hipertenzije, moždanog udara, dijabetesa, nakon operativnih zahvata na srcu, preloma, operacija kičme, kuka ili koljena. Ljekovita voda se može koristiti za banjanje u kadama ili u bazenu, ali i za piće, inhaliranje ili nanošenje na kožu.

Kontakt:
Adresa: Kosovska bb, Banja Vrućica, Teslić
Tel.: +387 (0)53 410 030
Faks: +387 (0)53 431 391
E-mail: marketing@banja-vrucica.com
WEB: www.banja-vrucica.com

BANJA LAKTAŠI, LAKTAŠI

LaktašiTermomineralna voda Banje Laktaši poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i blagotvornim efektima na ljudsko zdravlje još od antičkih vremena. Banja Laktaši posjeduje tradicionalne banjske bazene, Hotel San**** sa 69 soba i 9 luksuznih apartmana, moderni kompleks vanjskih bazena kao i park prirode. Banja Laktaši nalazi se uz magistralnu cestu M16 (Gradiška-Banja Luka), 2 km od autoputa E661 (Gradiška-Banja Luka), a međunarodni aerodrom je udaljen svega 10 km. Sadržaj ponuda i zavidan položaj privlači goste iz cijelog svijeta. Termomineralna voda pripada kategoriji kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnih oligomineralnih homeotermi čija je temperatura na izvoru 30,4°C. Kupanjem se postižu blagotvorni efekti na nervna i psihijatrijska oboljenja, bolesti očiju, dijabetes, poremećaj funkcije štitne žlijezde, povišen krvni pritisak, reumatizam, stanja nakon povreda i hirurških intervencija na koštano zglobnom sistemu te za revitalizaciju različitih stanja kao što su hronični umor, stres, slabo pamćenje i koncetracija. Pored toga, konzumiranjem vode pozitivno se utiče na oboljenja organa za varenje i bolesti mokraćnih kanala.

Kontakt:
Adresa: Karađorđeva 44, Laktaši
Tel.: +387 (0)51 532 256; 533 043
Faks: +387 (0)51 530 392
E-mail: info@termelaktasi.com
WEB: www.banja-laktasi.info

BANJA DVOROVI, DVOROVI

DvoroviBanja Dvorovi se nalazi 6 kilometara od Bijeljine, i jedan je od najvažnijih turističkih resursa Semberije. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava, čijom se primjenom usklopu ostalih terapija u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja, postraumatske povrede ekstremiteta, lumbago, spondiloza, hronične ginekološke bolesti, dijabetes, pareze i paralize perifernih nerava, takođe i oboljenja želuca, žuči pijenjem vode. Banja se može pohvaliti i kompleksom otvorenih bazena (olimpijski, 2 juniorska, 2 dječija) koje tokom ljetnih mjeseci posjeti na desetine hiljada posjetilaca. U sklopu hotela “Sveti Stefan“ su i sale namjenjene za održavanje seminara, simpozijuma, kongresa. U blizini banje je rijeka Drina, kao i nekoliko jezera za ribolov za koje su posebno zainteresovani turisti ribolovci.

Kontakt:
Adresa: Dvorovi, Bijeljina
Tel.: +387 (0)55 350 626
Faks: +387 (0)55 350 503
E-mail: banjadvorovi@gmail.com
WEB: www.banjadvorovi.com

BANJA KULAŠI, KULAŠI

Smještena u dolini bistre rijeke Ukrine, 14 km od Prnjavora. Banja ima stogodišnju tradiciju liječenja ljekovitom vodom, koja po svojim karakteristikama predstavlja svjetski raritet. Banja Kulaši je građena pored izvora sa izuzetno ljekovitom i jedinstvenom visokoalkalnom sulfidno oligomineralnom hipotermalnom vodom od 27-28o°C koja je bakteriološki potpuno sterilna s konstantnom kvalitetom i nevjerovatno visokim pH faktorom od 11,75, a po sadašnjim saznanjima u Evropi do sada, pored ovog izvora, su poznata još samo dva, a u svijetu još dodatnih 4 tj. ukupno još 6 izvora sa termomineralnom vodom slične kvalitete. Naročito je djelotvorna kod liječenja: psorijaze i mnogih kožnih bolesti, bolesti bubrega i mokraćnih puteva, bolesti organa za varenje, bolesti ženskih polnih organa, povišen krvni pritisak, holesterol, dijabetes Tip 2, posljedica tjelesnih povreda i lokomotornog aparata.

Kontakt:
Adresa: Kulaši bb, Prnjavor
Tel.: +387 (0)51 666 135
E-mail: info@banjakulasi.com
WEB: www.banjakulasi.com

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, BANJA SLATINA, SLATINA

Banja SlatinaBanja Slatinakoja se nalazi 12 kilometara jugoistočno od Banjaluke sastavni je dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, najveće i najuglednije zdravstvene ustanove u oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine u Republici Srpskoj i BiH.
Na lokaciji u Slatini funkcioniše Odjeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima koje u procesu liječenja i rehabilitacije kombinuje primjenu postulata struke i moderne medicinske tehnologije sa prirodnenim blagodetima termomineralne vode i ljekovitog blata (peloida) Banje Slatina.
U sklopu banjskog kompleksa izgrađen je moderni kompleks peloidnih kupatilau kome se pružaju usluge balneoterapije (primjena ljekovitog blata i termomineralne vode u svrhu liječenja).

Kontakt:
Adresa: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, Banja Luka
Tel.: +387 (0)51 348 444
E-Mail: kontakt@zotovicbl.com
WEB: www.zotovicbl.com

BOLNICA MLJEČANICA, KOZARSKA DUBICA

Banja Mljecanica2Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ smještena je u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozara. Koncipirana je kao savremena specijalizovana ustanova za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. U Bolnici „Mlječanica“ sa uspjehom se liječe sljedeća stanja i oboljenja: upalna i degenerativna oboljenja, neurolopka oboljenja, posttraumatska i postoperativna stanja, bolesti kičmenog stuba, prevencije i lije��enja osteoporoze, kožna oboljenja, ginekološka oboljenja, dijabetes i dr.

Kontakt:
Adresa: Međuvođe, Kozarska Dubica
Tel.: +387 (0)52 444 094; 444 102
Faks: +387 (0)52 445 002
E-mail: bolnica@spamljecanica.com
WEB: www.spamljecanica.com

Javna ustanova Rehabilitacioni centar VILINA VLAS, VIŠEGRAD

Vilina vlasRehabilitacioni centar „Vilina vlas“ nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske, 5 km udaljen od Višegrada. Zahvaljujući nadmorskoj visini od 460 metara i šumovitim padinama Tare, umjereno kontinentalnoj klimi s blagim karakteristikama planinske ova oblast je ugodno mjesto za rehabilitaciju i odmor tokom cijele godine. Rehabilitacioni centar je dobio ime po endemskoj vrsti paprati „vilina vlas“ koja raste jedino u ovom kraju, na izvorima ljekovite termalne vode i nemoguće ju je odgajati na drugom mjestu. Termomineralne vode višegradske banje imaju karakteristike radioaktivne, hidrokarbonantne homeoterme. Indikaciono područje za primjenu termomineralnih voda je vrlo široko: reumatska oboljenja, ortopedske bolesti i deformiteti, neurološka stanja bolesti, hirurška stanja i oboljenje

Kontakt:
Adresa: Višegrad banja bb, Višegrad
Tel.: +387 (0)58 620 311
E-mail: vilinavlas@teol.net
WEB: www.vilina-vlas.com

Dragana Šobot, dipl.oec.

Sekretar

Udruženje trgovine

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-133

+387 51 493-126

Print Friendly