Grupacija Svjetske banke: Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje (LIFE)

Opšti cilj projekta LIFE je da pruži podršku lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini (BiH) u jačanju njihove konkurentnosti i podsticanju rasta privatnog sektora kroz:
• smanjenje regulatornog opterećenja na lokalnom nivou,
• zatvaranje jaza u implementaciji regulatornog okvira,
• napredovanje transparentnosti u pružanju regulatornih usluga, te
• povećavanje obima investicija kroz privlačenje investitora, olakšavanje njihovog rada i zadržavanje investitora u zemlji.
Projekt LIFE će u toku naredne 3 godine biti implementiran u 20 lokaliteta širom zemlje.
Više informacija o projektu Life pročitajte u prilogu.
Prilog – ćirilica

Prilog – engleski

Print Friendly

Leave a Reply