Jačanje kapaciteta poslovne zajednice BiH u cilju iniciranja promjena poslovnog zakonodavnog okvira

U svjetlu obilježavanja aktiviranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom, koji stupa na snagu od 1.06.2015. godine,Spoljnotrgovinska komora BiH i Ambasada Slovačke u Bosni i Hercegovini, uz podršku Slovak Aid, organizuju seminar na temu: Jačanje kapaciteta poslovne zajednice BiH u cilju iniciranja promjena poslovnog zakonodavnog okvira – iskustva Slovačke (1.06.2015. godine, 10:00 sati, VTK BiH, Branislava Đurđeva 10 ).Motiv organiziranja seminara je jačanje kapaciteta poslovne zajednica za uticanje na donosioce odluka na svim novoima, s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja, povećanja privredne moći, promocije transparentnosti, kompetencije konkurisanja na tržištima i borbe protiv korupcije.Naime, priključivanjem EU integracijama bh preduzeća će morati poštovati zahtjeve,  ispunjavati uslove poslovanja na evropskom tržištu i pokazati kreativnost  a samoinicijativnost. U skladu sa tim, članice Komore, treba da budu upoznate i sa ostvarenim lobističkim uspjesima susjednih zemalja na polju uticaja i na domaće i na strane donosioce odluka. Upravo je to jedan od povoda za organizovanje seminara koji je namijenjen, kako članicama Komore, tako i našim partnerima, donosiocima odluka i predstavnicima NVO-a i medija.Predavači na seminaru su: Patrik Zoltvany, direktor vodeće agencije za odnose sa javnošću Slovačke, koja je specijalizovana za javnu politiku i regulatorne poslove sa fokusom na strateške odnose sa Vladom. Takođe, kompanija savjetuje preduzeća i asocijacije privrede/industrije o načinima odnosa sa vladom, parlamentom, i regulatornim tijelima u Slovačkoj, Briselu i svijetom.  (Više vidjeti: http://www.fipra.com/country/SVK)Henrich Krejčí voditelj odjela energetskog prava, regulacije i odnosa s javnošću firme Slovačka plinska industrija  a. s. (SPP). Od početka djelovanja energetskog sektora u 2005. godini koncentrisao se na oblast energetskog prava i tržišnog natjecanja, te učestvuje u značajnim projektima firme. Pored pružanja pravnih savjeta iz područja evropskog i nacionalnog prava, takođe, zadužen je i za  institucionalne odnose. Član je Vijeća slovačkog plina i nafte, i član je Komisije za energetiku NacionalnogVijeća Slovačke Republike za ekonomske poslove. Osim toga,  zastupa SPP i u zakonodavnom odboru EUROGAS-a (Asocijacija plinskih firmi aktivnih na tržištu unutar EU), kao i u drugim privrednim komorama, kojih je SPP članom.U prilogu se nalazi program seminara i prijavni obrazac, te Vas molimo da Vaše prisustvo potvridite do 28.05.2015. godine na mail: elmakovacevic@komorabih.ba ili na fax: 033 566 205. Prevod sa engleskog na b/h/s jezik će biti obezbijeđen.

Prijavni obrazac

Program

Print Friendly

Leave a Reply