“Hrgud” se bliži početku izgradnje

hrgud“Elektroprivreda RS” ušla je u proceduru izbora stručnih konsultanata za projekat izgradnje vjetroparka “Hrgud” kod Berkovića.

U “Elektroprivredi RS” ističu da konsultante angažuju u skladu sa zahtjevom Njemački razvojnog fonda (KfW) koji zajedno sa ovim javnim preduzećem finansira projekat. Jedan konsultant biće zadužen za izradu studije procjene uticaja na životnu sredinu.

– Studija treba da uz ekološki obradi i sociološki aspekt i druge vidove procjene uticaja kao što je predviđeno direktivama EU, iako neki od njih nisu zahtijevani zakonima RS. Na procjenama insistira KfW da bi bila izbjegnuta eventualna osporavanja drugih zemalja zbog mogućeg prekograničnog uticaja. Aktivnosti ovog konsultanta biće finansirane iz granta u iznosu od 200.000 evra koje obezbjeđuje KfW – naveli su u “Elektroprivredi RS”.

Zadaci drugog konsultanta odnose se na implementacione aktivnosti i “Elektroprivreda” će sa njim pripremati tenderski dokument, sprovesti javni poziv za prikupljanje ponuda i izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača.

– Ovaj konsultant ostaje prisutan u projektu sve dok on ne bude završen, odnosno dok ne budu sprovedena sva završna ispitivanja na vjetroparku koja pokazuju da je izvođač ispunio ugovorene obaveze – ističu u “Elektroprivredi”.

U ovom preduzeću podsjećaju da se BiH potpisivanjem ugovora o pridruživanju Energetskoj zajednici EU obavezala da će slijediti i sprovoditi politike Energetske zajednice. Njena osnovna načela bazirana su na smanjenju štetnih emisija i potrošnje struje iz konvencionalnih izvora i na povećanju udjela iz obnovljivih izvora energije.

– Savjet ministara BiH je 2012. usvojio odluku o primjeni direktive koja se odnosi na promociju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kojom je za BiH utvrđen obavezujući cilj da do 2020. godine 40 odsto potrošnje energije dolazi iz obnovljivih izvora. Taj udio je 2009. iznosio 34 odsto. RS je u skladu sa tim donijela akcioni plan o korišćenju obnovljivih izvora kojim je preuzeta obaveza izgradnje različitih energetskih objekata koji koriste obnovljive izvore, uključujući i vjetrogeneratore ukupne instalisane snage 100 megavata. Dio te obaveze preuzela je “Elektroprivreda RS” time što je aplicirala za koncesiju za izgradnju vjetroparka instalisane snage 50 megavata – navode u “Elektroprivredi”.

Veliku ulogu u pripremama za iskorišćavanje energije vjetra imao je KfW, koji je 2006. finansirao izradu atlasa vjetrova u BiH. Na osnovu tog dokumenta 2012. i 2013. godine je obavljena jednogodišnja kampanja mjerenja brzine vjetra u RS na pet lokacija i za svaku od njih je urađena prethodna studija izvodljivosti. Kampanja je koštala 600.000 evra i finansirana je iz granta koji je obezbijedio KfW. Na osnovu rezultata mjerenja i preporuka koje su dale studije “Elektroprivreda RS” se opredijelila za Hrgud kao jednu od najperspektivnijih lokacija na kojoj će sagraditi svoj prvi vjetropark koji će imati direktnu i indirektnu korist za Srpsku, a posebno za lokalnu zajednicu.

Tehničke karakteristike

960 do 1.100 metara – nadmorska visina područja Hrgud

6,1 do 8,1 metara u sekundi – srednja godišnja brzina vjetra

16 vjetrogeneratora – kapacitet vjetroparka

3 megavata – instalisana snaga svakog vjetrogeneratora

126 gigavat-časova – procijenjena neto godišnja proizvodnja

64,5 miliona evra – ukupna investiciona vrijednost projekta

4,5 miliona evra – vlastita sredstva “Elektroprivrede RS”

60 miliona evra – kredit koji obezbjeđuje KfW

Print Friendly

Leave a Reply