Hrvatska odredila granične prelaze za tranzitni saobraćaj teretnih vozila

Štab civilne zaštite Republike Hrvatske je 19. marta 2020. godine, na osnovu Zakona o sistemu civilne zaštite, donio Odluku o graničnim prelazima preko kojih će se odvijati tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko teritorije Republike Hrvatske.

Tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko teritorije Republike Hrvatske dozvoljava se ukoliko ne postoji direktna veza između država u koje teretna vozila saobraćaju i to:

– na granici između Republike Hrvatske i Republike Slovenije određuju se granični prelazi Bregana i Macelj,

– na granici između Republike Hrvatske i Mađarske određuju se granični prelazi Goričan i Duboševica,

– na granici između Republike Hrvatske i BiH određuju se granični prelazi Nova Sela, Stara Gradiška i Slavonski Šamac,

– na granici između Republike Hrvatske i Republike Srbije određuje se granični prelaz Bajakovo.

Sva teretna vozila će sve vrijeme tranzita kroz Republiku Hrvatsku biti pod pratnjom policijskih službenika, a uprava policije će odrediti pravce kretanja, odmorišta za zaustavljanje i točenje goriva, a vozači teretnih vozila dužni su se pridržavati uputa policijskih službenika.

Print Friendly

Leave a Reply