Incijativa za olakšavanje međunarodnog transporta roba

Privredna komora Republike Srpske dostavila je danas predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, Zoranu Tegeltiji, inicijativu za olakšavanje međunarodnog transporta roba.

Prema informacijama koje je Komora dobila od prevoznika u međunarodnom transportu roba, najveći problemi su prisutni na teritoriji Republike Hrvatske, koja primjenom svojih mjera usporava protok teretnih kamiona. Konkretno, hrvatska strana na jednom punktu čeka da se okupi određeni broj kamiona koji idu iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, zatim ih raspodjeljuje u grupe, u zavisnosti od njihovog pravca kretanja, pa tek onda dozvoljava kretanje u konvoju pod pratnjom policije.

Privredna komora Srpske predlaže da nadležni organi BiH u komunikaciji sa nadležnim organima vlasti u Hrvatskoj dogovore ubrzanje kretanja kamiona kroz ovu zemlju kako bi, koliko je to moguće u vanrednim uslovima, obezbijedili brži protok roba.

Podsjećamo, Evropska komisija je juče (23.3.2020.), objavila dokument sa preporukama za primjenu tzv. zelenih linija, u okviru uputstava za mjere upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga. „Zelene trake“ za brži protok roba neophodno je u najkraćem mogućem roku definisati i u okviru zemalja CEFTA.

Kako bi se postigao cilj bržeg prelaska granice kamiona sa robom u ovim uslovima, rad carine i nadležnih inspekcija, na graničnim prelazima mora biti obezbjeđen 24 sata svaki dan u sedmici.

Osim toga, neophodno je potpuno obezbijediti elektronsku komunikaciju službenika na graničnim prelazima sa vozačima kod prijema i razduženja dokumentacije na prelazima, kao i prolaz kamionima koji završe neophodnu administrativnu proceduru, jer trenutno, zbog gužvi, nisu u mogućnosti da prođu oni vozači sa kamionima koji su spremni za dalju vožnju.

Cilj inicijative je da se omogući protok roba i repromaterijala kako bi privreda, koja je u mogućnosti, radila, a građani na tržištu imali dovoljno namirnica.

Print Friendly

Leave a Reply