Novosti

20211126_120517

Održane javne konsultacije o primjeni Pravilnika o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Navedenim Pravilnikom se definišu posebni uslovi za prostor, tehničku opremljenost i osposobljenost servisera, koji moraju biti ispunjeni za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara, redovni pregledi aparata, periodični pregledi aparata, te kontrolno ispitivanje posude aparata.

Read More
saska

Održana konstitutivna i izborna sjednica Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće

By | Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Konstitutivna i izborna sjednica Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće održana je danas u privrednom društvu Dermal R, Kotor Varoš. Boris Tolimir, Exclusive Lingerie je izabran za predsjednika Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće. Funkciju potpredsjednika Skupštine obavljaće Radovan Pazurević, Sanino Derventa.

Read More
slide lazo

Održana konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja šumarstva i prerade drveta

By | Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U Privrednoj komori Republike Srpske održana je konsitutivna i prva sjednica Skupštine Udruženja šumarstva i prerade drveta. Za predsjesnika Skupštine Udruženja šumarstva i prerade drveta izabran je Zoran Stojičić, zamjenik direktora javnog preduzeća „JPŠ Šume Republike Srpske“ d.o.o Sokolac, a za zamjenika predsjednika Janko Petrović, direktor prevrednog društva Petroprojekt d.o.o Bratunac.

Read More
slide

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji RS

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je Nacrt ovog zakona na 18. Redovnoj sjednici i usvojila Zaključak da se Nacrt zakona o fiskalizaciji uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, privredna društva, naučne i stručne institucije

Read More
ifs-zertifikat

Poziv na online edukaciju „Zahjevi standarda IFS FOOD v7″

By | Edukacije, EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

IFS je međunarodni standard za procjenu usklađenosti proizvoda i procesa u odnosu na kvalitetu i sigurnost hrane i primjenjuje se na dobavljače u svim koracima prerade hrane nakon poljoprivrede. Zahtjevi su povezani sa zahtjevima sistema upravljanja kvalitetom i HACCP sistema, koje prate zahtjevi programa koji su skup preduslova poput dobre proizvođačke prakse (GMP), dobre laboratorijske prakse (GLP) i dobre higijenske prakse (GHP). IFS udovoljava kriterijima CIES-ove Globalne inicijative za sigurnost hrane.

Read More

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

By | Novosti iz Komore | No Comments

Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Privredna komora Republike Srpske, pozivaju sve zainteresovane članice Privredne komore Republike Srpske da prisustvuju javnim konsultacijama o nacrtu Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Javne konsultacije će se održati dana 29.11.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, sala „Jahorina“.

S obzirom na trenutne okolnosti izazvane pojavom virusa COVID-19, broj učesnika će biti ograničen na maksimalno 50 osoba u sali „Jahorina“  koja ima dupli kapacitet, upravo kako bismo omogućili da se ispoštuju sve epidemiološke mjere i da se osigura bezbjedan boravak svih učesnika koji bi prisustvovali javnim konsultacijama.

Pozivamo sve zainteresovane za prisustvo na javnim konsultacijama, da se prijave na e-mail adresu aleksandraik@komorars.ba najkasnije do 25.11.2021. godine do 16 časova.

Cilj ove izmjene je daljnje usklađivanje i implementiranje odredbi Direktive Vijeća (EU). Imajući u vidu da je aktuelni Zakon o porezu na dodatu vrijednost imao više izmjena i dopuna, te da je u proteklom periodu izvršena analiza njegove usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, uočena je potreba izrade novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost u cilju njegove potpune usklađenosti sa eu acquis-em, koja zahtijeva izmjenu više od polovine članova važećeg Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Pored toga, izrada novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost je i jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Prednacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost, razmatran je na 53. sjednici Upravnog odobora UIO, te je data saglasnost Upravi za indirektno oporezivanje za provođenje dalje procedure međuinstitucionalnih i javnih konsultacija i pribavljanja mišljenja nadležnih institucija BiH propisanih Poslovnikom Savjeta ministara.

Nacrt Zakona o PDV

Okrugli sto_18112021

Održan okrugli sto na temu „Inovacije u obrazovanju“ u okviru INOST 2021

By | ICT, Novosti iz Komore, slide, Zanimljivosti IKT | No Comments

Vođeni željom da na jednom mjestu okupimo dokazane stručnjake koji dolaze iz svijeta obrazovanja i drugih institucija od važnosti za razvoj kompetencija mladih, Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje inovatora Grada Banja Luka, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, je organizovao danas 18.11.2021. godine sa početkom u 11:00 časova Okrugli sto na temu: „Inovacije u obrazovanju“. Okrugli sto se održao u sali KOZARA Privredne komore Republike Srpske a moderator događaja je bio Slobodan Dragičević, sekretar granskog udruženja za ICT u Privrednoj komori Republike Srpske.

Read More
Aparat

Poziv na javne konsultacije o primjeni Pravilnika o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

By | Novosti iz Komore | No Comments

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Privredna komora Republike Srpske, pozivaju sve zainteresovane članice Privredne komore Republike Srpske da prisustvuju javnim konsultacijama o primjeni Pravilnika o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 5/21 i 48/21).

Javne konsultacije će se održati dana 26.11.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, sala „Jahorina“.

S obzirom na trenutne okolnosti izazvane pojavom virusa COVID-19, broj učesnika će biti ograničen na maksimalno 50 osoba u sali „Jahorina“  koja ima dupli kapacitet, upravo kako bismo omogućili da se ispoštuju sve epidemiološke mjere i da se osigura bezbjedan boravak svih učesnika koji bi prisustvovali javnim konsultacijama.

Pozivamo sve zainteresovane za prisustvo na javnim konsultacijama, da se prijave na e-mail adresu aleksandraik@komorars.ba najkasnije do 24.11.2021. godine do 16 časova.

Navedenim Pravilnikom se, među ostalim, definišu posebni uslovi za prostor, tehničku opremljenost i osposobljenost servisera, koji moraju biti ispunjeni za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara, redovni pregledi aparata, periodični pregledi aparata, te kontrolno ispitivanje posude aparata.

Print Friendly