Info sesija za prijavu na javni poziv projekta IDA (“Inkluzivna dekarbonizacija”)

Info sesija za zainteresirane za prijavu na javni poziv projekta IDA (“Inkluzivna dekarbonizacija”) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana, a za prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), planirana za održavanje

 

  • u ponedjeljak, 16. maja 2022.godine s početkom u 14:00 sati u online formi putem Zoom aplikacije.

 

Svi zainteresovani za učešće na info sesijama, isto trebaju potvrditi putem e-mail-a na adresu dzenana.kadric@undp.org, najkasnije do petka 13.05.2022 do 16:00h sa naznakom “Prijava za učešće na info sesijama u sklopu IDA projekta“. E-mail treba da sadrži naziv kompanije, ime, prezime i kontakt informacije predstavnika. Svaki učesnik će dobiti potvrdu o učešću, zajedno sa pristupnim linkom.

 

Više o javnom pozivu:

Javni poziv projekta IDA je otvoren za mala i srednja poduzeća iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement). Tehnička i finansijska podrška dekarbonizaciji se sastoji od provedbe detaljnog energetskog auditaidentifikacije potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju, provedba analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata dekarbonizacije, odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita, provedba odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta do 50% investicijepraćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.

 

Svrha provedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklanjanja opasnosti i negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

 

Zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem linka i preuzeti aplikacioni paket: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=90573

Krajnji rok za podnošenje prijava je produžen do 03. juna 2022.godine do 17.00 sati.

 

Više o IDA projektu:

 

IDA Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja – iskorištavanje Utvrđenih doprinosa (NDC) u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.

Cilj IDA projekta je poduzimanje inicijalnih koraka na uvođenju mehanizma pravedne tranzicije ka nisko-karbonskoj ekonomiji i provedba NDC Utvrđenih doprinosa u BiH na pravedan i rodno osjetljiv način, ne ostavljajući nikoga iza sebe.

 

Pored osiguranja finansijske pomoći za dekarbonizaciju najmanje 20 MSP-a, u sklopu ovog projekta će se izraditi nacrt „Pravedne tranzicije za sve“ i Strategije pravedne tranzicije za tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u BiH, što će biti propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta ključnih aktera, ugroženih grupa i industrije.

Print Friendly

Leave a Reply