Inicijativa PKRS: U starosnu penziju i sa 40 godina staža

By 26. новембра 2015. Novosti iz Komore, slide No Comments

Preradjivacka industrijaPrivredna komora Republike Srpske dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srpske i ministru rada i boračko-invalidske zaštite RS, Milenku Savanoviću, Inicijativu za predlaganje amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – po hitnom postupku.
Razmatrajući materijale predložene za 12. vanrednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, u Prijedlogu ovog zakonskog rješenja, Privredna komora RS uočila je da se član 42. važećeg zakona, dopunjava, a poslovna zajednica ovom amandmanskom inicijativom predlaže i izmjenu stava 1. navedenog člana, koji treba da glasi: „Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 40 godina penzijskog staža.“
Predloženom izmjenom, omogućilo bi se pravo na starosnu penziju licima koja navrše 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, što je posebno značajno za određene kategorije radnika kao što su radnici koji imaju beneficirani radni staž, radnici učesnici rata (borci), radnici koji rade na teškim poslovima i u otežanim uslovima rada koji su posljedica same prirode posla koji obavljaju (npr. zaposleni u građevinarstvu, rudarstvu i sl.).
Značajno je naglasiti da se licu koje navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, neminovno smanjuje radna sposobnost i kapaciteti adekvatnog izvršavanja radnih zadataka, zbog čega bi ovaj uslov za ostvarivanje starosne penzije trebalo da bude sasvim dovoljan.
Ograničavanje uslova za ostvarivanje starosne penzije godinama života, pored godina penzijskog staža, poslodavce dovodi u situaciju da nose teret socijalnog zbrinjavanja radnika iako to nema svoje opravdanje ni sa aspekta zaposlenog koji više nema dovoljne radne kapacitete, ni sa aspekta poslodavca koji nema radnika koji može da zadovolji zahtjeve procesa rada.
Uzimajući u obzir navedeno, zahtjev poslovne zajednice je da se propiše rješenje prema kojem se pravo na starosnu penziju ostvaruje kada radnik navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, kako bi se obezbjedila jednaka i nediskriminatorna primjena Zakona.

Print Friendly

Leave a Reply