Inovacije za bolji svijet – napredna rješenja za održivi razvoj – Multiplier Kit

Pozivamo sve organizacije i fizička lica kојi rаdе nа dizајnirаnju ili primеni štеdlјivih inоvаtivnih rjеšеnjа kао pоdrškа cilјеvimа оdrživоg rаzvоја u rеgiоnu zаpаdnоg Bаlkаnа!

Da li želite da naučite više o pilot šemi finansiranja “Inovacije za bolji svijet – napredna rješenja za održivi razvoj”? Učićete direktno od predstavnika Austrijske razvojne agencije i Austrijske istraživačko-promotivne agencije! Pridružite nam se na jednom od tri virtuelna događaja za umrežavanje i podijelite svoju projektnu ideju sa potencijalnim partnerima:

  1. oktobar, 2020. | Održivost zaštite životne sredine: klimatske akcije i prilagođavanje;
  2. oktobar, 2020. | Društvene inovacije: Ne ostavljajte nikoga iza sebe
  3. novembar, 2020. | Digitalizacija: Tehnologija u službi uticaja
Print Friendly

Leave a Reply