U skladu sa aktima i Pravilnikom o izborima za organe i tijela PKRS i područnih privrednih komora, započeo je proces izbora u organe i tijela Komore.

Upravni odbor Komore, na sjednici održanoj 4. novembra, 2020. godine, usvojio je Odluku o pokretanju postupka za izbor predsjednika i potpredsjednika Privredne komore Republike Srpske, a Skupština Privredne komore RS, na sjednici održanoj 25. novembra 2020. godine, usvojila je Odluku o raspisivanju izbora, kriterijumima i načinu izbora članova Skupštine PKRS i Odluku o raspisivanju izbora za članove skupština udruženja PKRS.

Shodno usvojenim odlukama, Izborna komisija PKRS, na sjednici održanoj, 4. decembra 2020. godine, donijela je Odluku o rokovima sprovođenja izbornih radnji za izbor u organe i tijela PKRS, prema kojoj KANDIDACIONI POSTUPAK za predlaganje kandidata za članove Skupštine i predsjednika i potpredsjednike Privredne komore Republike Srpske traje od 8.12. do 17.12.2020. godine.

Prijedlozi kandidata dostavljaju se na sljedećim obrascima:

  1. OBRAZAC 1_PRIJAVA_KANDIDATA_SKUPSTINA_PKRS
  2. OBRAZAC 2_Izjava o prihvatanju kandidature_skupstinapkrs
  3. OBRAZAC 3_PRIJAVA predsjednik_PKRS
  4. OBRAZAC 4_Izjava predsjednik_PKRS

Popunjeni obrasci mogu se dostaviti:

– Direktno u PKRS na adresu: Đure Daničića 1/II, 78 000 Banja Luka

– Putem redovne pošte na adresu: Privredna komora Republike Srpske, Đure Daničića 1/II, 78 000 Banja Luka

– Putem faksa na broj: 051 215 565

Dodatne informacije dostupne su putem slijedećih kontakta:

Dragana Kokot, 051 226 161; e-mail: draganak@komorars.ba

Marko Savić, 051 222 991; e-mail: markos@komorars.ba

Jelena Prorok, 051 222 991; e-mail: jelenap@komorars.ba

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Šušnjar

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly