Izmjena uslova izvoza hrane u Republiku Makedoniju

Makedonija granicaObavještavamo proizvođače hrane da je prema informacijama iz Ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a na osnovu pisma direktora Agencije za hranu i veterinarstvo Republike Makedonije, usvojen Set pravila o informacijama za hranu (Book of Rules on Food Information), kojim se u potpunosti preuzima Regulativa EU br. 1169/2011 EP i Vijeća Evrope (o pravilima informacija o hrani prema potrošačima) od 25. 10. 2011. godine.
Navedeni Pravilnik (Book of Rules on Food Information) stupa na snagu 13. novembra 2015. godine, a objavljen je u Službenom glasniku Makedonije, br. 150/15 i dostupan je i na Web stranici Agencije za hranu i veterinarstvo (www.fva.gov.mk)
Prema navedenom u pismu direktora Agencije za hranu i veterinarstvo Republike Makedonije, sva pitanja i nedoumice u vezi sa istim mogu biti upućene na e-mail adresu info@fva.gov.mk

Print Friendly

Leave a Reply