Izmjene Zakona skraćuju procedure i podižu konkurentnost

Sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala pri Privrednoj komori Republike Srpske Mile Petrović rekao je Srni da Privredna komora snažno podržava predložene izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju, navodeći da one doprinose skraćenju procedura, jasnijem definisanju postupka i povećavanju konkurentnosti.

„Ovim prijedlogom uređena je oblast prostornog uređenja i građenja objekata, a izmjene se odnose na odredbe koje se tiču postupka donošenja dokumenata prostornog uređenja kako bi bile skraćene procedure i jasnije deFinisan postupak. Izmjene se odnose i na uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola čime se otklanjaju administrativne prepreke, a istoveremeno uspostavlja jedinstven i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, što samo po sebi povećava konkurentnost“, istakao je Petrović.

On je podsjetio da je Privredna komora Srpske još od izrade radne verzije izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i građenju dostavljala primjedbe Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

„Privredna komora je dodatno dostavila primjedbe u oblasti obračuna rente i naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, nadzora nad građenjem objekata i neke druge koje nisu našle mjesto u ovom prijedlogu. Na tome ćemo i dalje insistirati“, kaže Petrović.

Vlada Republike Srpske utvrdila je juče Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.

Najznačajnije izmjene se odnose na stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola, čime se otklanja mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka i uspostavlja jednostavan i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, uz smanjenje troškova i vremena potrebnog za dobijanje dozvole za gradnju.

Jedna od izmjena predviđa i smanjenje broja dokaza koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlaštenja na glavni projekat.

Print Friendly

Leave a Reply