Izvoz mesa i mesnih prerađevina u Republiku Tursku

Prema dopisu iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mesna industrijakoji je dostavljen u Komoru, Ambasada Republike Turske dostavila je Ministarstvu spoljnih poslova Notu, u vezi vrsta mesa i uslova izvoza u Republiku Tursku, a prema kojoj:

„Obrađeno goveđe meso se izvozi iz BiH u Tursku u skladu sa Bilateralnim trgovinskim sporazumom između Republike Turske i BiH. Spisak prerađenog goveđeg mesa je propisan „Odlukom o nadzoru nad proizvodima podvrgnutim kontroli Ministarstva prehrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske (Sl. glasnik broj 29222 od 31.12.2014.)“, u Aneksu 1/A. Kako bi se ove vrste mesa uvozile u Tursku, uvoznik treba da obezbjedi kontrolni sertifikat prije same izvozne procedure, a izdaje ga gore navedeno Ministarstvo.

Neophodni dokumenti koji se moraju prikazati prilikom ovjere kontrolnih sertifikata propisani su u „Odluci o neophodnoj dokumentaciji koju je potrebno pokazati prilikom izvoza i ovjere kontrolnih sertifikata za uvoz životinjskih proizvoda (Sl. glasnik broj 28209 od 19.02.2012.)“. U okviru navedenog obavještenja uzorak sertifikata o ispravnosti od veterinara se takođe mora pokazati od strane uvoznika tokom prijave za kontrolu sertifikata, za životinjski proizvod koji se uvozi u Tursku.“

Print Friendly

Leave a Reply