JAVNA DEBATA “Otvorite vrata za studentsku praksu: dajte šansu mladima“

Javnu debata: “Otvorite vrata za studentsku praksu: dajte šansu mladima”, koja se organizuje u okviru projekta “Studentskom praksom brže do posla”,a  koji provodi udruženje „Prava za sve“ iz Sarajeva, u partnerstvu sa UG „Budućnost“ iz Modriče, uz finansijsku podršku Evropske unije, biće održana online u utorak 18. maja 2021. godine, od 10:00 do 11:30 časova.Na Javnoj debati cilj je otvoriti dijalog o mogućnostima za reformisanje visokog obrazovanja sa fokusom na uspostavljanje redovnih i obaveznih studentskih praksi tokom studija koristeći, pri tome najbolje evropske modele praksi. Namjera je da se u ove razgovore uključi što šira javnost, mladi ljudi kao i relevantna stručna javnost.

 

Cilj projekta je uspostavljanje i provođenje studentske prakse kod poslodavaca kako bi se omogućilo mladim ljudima da tokom studija i kroz proces obrazovanja steknu praktična znanja i vještine koje su tražene i potrebne na tržištu rada i tako doprinijeti boljem obrazovanju mladih, sigurnijem zaposlenju, te konačno i zadržavanju u Bosni i Hercegovini.

 

U okviru ovog projekta uspostavili smo jedinstvenu mrežu koja po prvi put povezuje akademsku i poslovnu zajednicu, te studentske organizacije i institucije,  ERSE mrežu (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija). Cilj ove mreže je da se svi važni akteri za ovu oblast povežu i zajedničkim naporima i saradnjom doprinisu ostvarenju ovog cilja. Mrežu čini preko  40 članova, među kojima su Univerzitet Sarajevo, Banja Luka, Mostar, IUS, Slobomir P, PIM, Univerzitet Istočno Sarajevo, te brojni fakulteti, Udruženja poslodavaca FBiH  i RS, Privredne komore FBiH i RS, poslodavci te brojne studentske organizacije i organizacije mladih.

 

Projekat su podržale i relevantne institucije kao što su Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo, Federacije BiH, Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i infrmaciono društvo RS, Narodna skupština RS i  drugi.

 

Takođe, u funkciji je jedinstvena u BiH, WEB platforma na kojoj se povezuju svi članovi mreže i na kojoj se oglašava ponuda i potražnja različitih praksi za mlade u BiH, te na kojoj su predstavljeni i promovisani svi naši partneri:https://erse.ba/

 

Do sada je u saradnji sa svim članovima ERSE mreže izrađeno nekoliko važnih dokumenata, a za provođenje prakse posebno su važni:

 

  • Mapiranje studentske prakse u Bosni i Hercegovini

https://euresurs-api.page-services.net//Content/Documents/Mapiranje_studentske_prakse_u_BiH1575285275325.pdf

 

  • Studentska praksa u zemljama Evropske unije – Prijedlog modela za Bosnu i Hercegovinu

https://euresurs-api.page-services.net//Content/Documents/Studentska_praksa_Model_za_BH1590578355051.pdf

 

  • Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse u BiH

https://euresurs-api.page-services.net//Content/Documents/Smjernice_i_silabusi1602499797887.pdf

 

  • Analiza pravnog i institucionalnog okvira koj regulira studentsku praksu i preporuke za unapređenje

https://euresurs-api.page-services.net//Content/Documents/ANALIZA_Konacni_final1619614285962.pdf

 

Pristupne podatke za Zoom, kao i Dnevni red Javne debate ćemo Vam poslati pred sami događaj.

Više informacija o udruženjima Prava za sve i Budućnost, kao i projektu možete pogledati na linkovima:  https://pravazasve.ba/bs/  www.buducnost-md-org i mreži projekta  https://www.facebook.com/praksomdoposla

Print Friendly

Leave a Reply