Javne rasprave o Zakonu o obnovljivim izvorima energije

Narodna skupština Republike Srpske je na 18. redovnoj sjednici održanoj 30. septembra 2021. godine usvojila Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i Zaključkom broj 02/1-021-745/21 od 30. septembra 2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 88/21) zadužila Ministarstvo energetike i rudarstva da sprovede javne rasprave u roku od 30 dana.

 

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije objavljen je na Internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske

http://www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/akti/javne-rasprave, kao i na internet stranici Ministarstva energetike i rudarstva

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/media/vijesti/Pages/NacrtZakonaoOIE.aspx, odakle se isti može preuzeti.

 

U cilju sprovođenja navedenog Zaključka, obavještavamo Vas da će Ministarstvo organizovati javnu raspravu o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima u:

 

  • Trebinju, dana 20.10.2021. godine (srijeda), sa početkom u 11 časova, u sali ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“, Obala Luke Vukalovića 2, 89101 Trebinje,
  • Istočnom Sarajevu, dana 22.10.2021. godine (petak), sa početkom u 11 časova, u Konferencijskoj sali u Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske, ul. Vojvode Radomira Putnika bb,
  • Bijeljini, dana 26.10.2021. godine (utorak), sa početkom u 11 časova, u sali ZP „Elektro-Bijeljina“, ul. Majevička 97 i

 

  • Banjaluci, 01.11.2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 11 časova, u Konferencijskoj sali Administrativnog centra Republike Srpske u centralnoj zgradi u prizemlju, Trg Republike Srpske 1.

 

Sve primjedbe na Nacrt zakona o obnovljivim izvorima mogu se dostaviti na email: mier@mier.vladars.net.

Print Friendly

Leave a Reply