Javne rasprave za Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

Ministarstvo privrede i preduzetništva je u 2021.godini planiralo usvajanje Zakona o društvenom preduzetništvu. Zakon predviđa određivanje pojma i ciljeva društvenog preduzetništva, uslova za sticanje statusa društvenog preduzeća, način funkcionisanja preduzeća, uspostavljanje savjeta, strateški okvir za ovu oblast i nadzor nad sprovođenjem.

Narodna skupština Republike Srpske je nakon razmatranja Nacrta zaključkom broj 02/1-021-500/21 od 21.06.2021.godine odlučila da se zakon uputi na javnu raspravu. Ministarstvo privrede i preduzetništva je zaduženo da organizuje i sprovede javne rasprave u roku od 60 dana.

S tim u vezi Ministarstvo poziva sve zainteresovane institucije, organizacije i lica na javne rasprave koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

 

Datum Grad Lokacija Početak javne rasprave
22.07.2021 Trebinje

Kulturni centar Trebinje, bioskopska sala

Trg palih boraca 1

11:00
23.07.2021 Istočno Sarajevo

Kulturni centar Istočno Sarajevo

Stefana Nemanje 6

11:00
26.07.2021 Prijedor

Zavod za izgradnju,

Miloša Obrenovića 18c

11:00
28.07.2021 Bijeljina

Grad Bijeljina, velika sala

Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1

11:00
29.07.2021 Doboj

Sala Skupštine Grada Doboja (bivši Dom vojske)

Cara Dušana 1

11:00
30.07.2021 Banja Luka

Konferencijska sala Vlade Republike Srpske

(Administrativni centar Vlade Republike Srpske)

Trg Republike Srpske 1

11:00

 

Javne rasprave se organizuju uz podršku projekta „Doprinos organizacije civilnog društva razvoju socijalnog preduzetništva“, koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija Lara Bijeljina i Fondacija lokalne samouprave Sarajevo.

Uvažavajući sve epidemiološke preporuke nadležnih institucija u Republici Srpskoj, na prezentaciji će biti ispoštovane sve mjere socijalne distance i dozvoljenog broja učesnika.

Nacrt Zakona možete preuzeti na linku ispod teksta.

 

Print Friendly

Leave a Reply