Javni poziv po Projektima podrške zapošljavanju u 2016. godine

zaposljavanje 2Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, objavili su 4. maja Javni poziv za učešće poslodavca i nezaposlenih lica po Projektu podrške zapošljavanju u privredi, Projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske RS „Zajedno do posla“, Projekat podrške zapošljavanju pripravnika sa VSS u 2016. godini, te Projektu podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti. Po navedenim projektima planirano je zapošljavanje ukupno 3.245 lica, za šta su predviđena su sredstva u iznosu od 15.096.595,76 KM.
Pravo učešća po svakom Projektu pojedinačno dato je nezaposlenim licima i poslodavcima iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.
Javni poziv

Print Friendly

Leave a Reply