Javni poziv: Redovno periodično osposobljavanje vozača

Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske raspisao je Javni poziv za redovno periodično osposobljavanje vozača motornih vozila, prema Pravilniku o legitimaciji i stručnom osposobljavanju vozača motornog vozila.

Za redovno periodično osposobljavanja vozača motornih vozila, može se prijaviti osoba koja posjeduje legitimaciju za vozača motornog vozila izdatu od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, uz popunjen prijavni obrazac.

Periodično osposobljavanje traje ukupno 35 časova.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.12.2019. godine, a nastava će biti organizovana kontinuirano u toku godine, nakon formiranja grupe od najmanje 20 kandidata.

O vremenu i mjestu predavanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Prijavni obrazac zainteresovani mogu preuzeti na Internet stranici Privredne komore Republike Srpske (www.komorars.ba) ili na adresi: Đure Daničića 1/II, Banja Luka.

Obrazac za prijavu na obuku_PERIODIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Javni poziv za periodičnu obuku_mart 2019

Print Friendly

Leave a Reply