Info Pult

BFC SEE: U Doboju i Modriči predstavljen BFC SEE program sertifikacije

By | Nekategorizovano | No Comments

Dragana Kokot, direktor u Privrednoj komori RS, na sastancima u Doboju i Modriči, predstavila je trenutne aktivnosti Privredne komore RS u vezi sa zastupanjem interesa privrede pred organima vlasti, odnosno prijedloga privrede za Program ekonomskih reformi 2020-2022. godine, kao i ostale aktuelne teme i aktivnosti u vezi sa procesom reforme srednjeg stručnog obrazovanja, prijedlozima za rasterećenje privrede, projektnim aktivnostima Komore

Read More

BFC SEE: U Doboju i Modriči predstavljen BFC SEE program sertifikacije

By | Nekategorizovano | No Comments

Dragana Kokot, direktor u Privrednoj komori RS, na sastancima u Doboju i Modriči, predstavila je trenutne aktivnosti Privredne komore RS u vezi sa zastupanjem interesa privrede pred organima vlasti, odnosno prijedloga privrede za Program ekonomskih reformi 2020-2022. godine, kao i ostale aktuelne teme i aktivnosti u vezi sa procesom reforme srednjeg stručnog obrazovanja, prijedlozima za rasterećenje privrede, projektnim aktivnostima Komore

Read More

Predstavljeni rezultati projekta „Jačanje izvoznih kapaciteta MSP metalskog sektora“

By | Nekategorizovano | No Comments

Direktor Sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Srpske, Pero Ćorić, rekao je da su preduzeća, u okviru Projekta, podržana u procesu sertifikacije u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta. U toku projekta organizovani su i brojni seminari u skladu sa potrebama preduzeća, a u Privrednoj komori RS formiran je i stručni tim zadužen za projekte.

Read More

BFC SEE: Preliminarna posjeta opštini Teslić

By | Nekategorizovano | No Comments

Podsjećamo, opština Teslić potvrdu o ispunjavanju uslova koje zahtijeva BFC SEE standard dobila je krajem decembra 2015. godine, a načelnik, Milan Miličević medijima je ranije rekao da je jedan od najvećih benefita koji je proces sertifikacije donio unapređenje efikasnosti u radu opštinske uprave i stavljanje u fokus potrebe privrednika.

Read More

Divna Aničić: Sistemski smo eliminisali slabosti i nedostatke

By | Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide | No Comments

„Mislim da smo postali mnogo konkurentnija opština u odnosu na početni period, odnosno da smo u znatnoj mjeri unaprijedili saradnju i komunikaciju s kompletnom našom poslovnom zajednicom i investitorima“, kazala je Divna Aničić, načelnik opštine Mrkonjić Grad.

Read More