Info Pult

DSCN8586

Održan seminar: „Upravljanje znanjem u sistemu kvaliteta – Organizaciono ponašanje u skladu sa ISO 9001:2015“

By | Edukacija, EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj seminara bio je osposobljavanje za prepoznavanje, kategorizaciju znanja i intelektualnog kapitala, upoznavanje sa osnovama upravljanja znanjem u organizacijama, direktnim i indirektnim zahtjevima nove verzije standarda ISO 9001:2015 sa fokusom na zahtjeve upravljanja znanjem.

Read More
tekstilna

U BiH uvezeno više od pola milijarde maraka odjevnih predmeta

By | Aktuelnosti, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Naše kompanije su male, s malim obimom proizvodnje i malim serijama, tako da su troškovi ulaganja u sam proizvod mnogo veći, nego kad se proizvodi u velikim serijama, što je slučaj s velikim brendovima. Pokretanje vlastite proizvodnje u tekstilnoj industriji je veliki izazov i zaista iziskuje ulaganja u razvoj proizvoda, unapređenje tehnologije, modernizaciju procesa proizvodnje, iznalaska tržišta, a pored svega toga modna industrija podložna je brzim promjenama trendova, te je životni vijek proizvoda kratak.

Read More
ihk_lippezudetmold

PKRS potpisala sporazum sa njemačkom komorom Lippe-Detmold

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sporazumom je, između ostalog, definisano da će obje komore težiti sveobuhvatnoj razmjeni informacija, a posebno putem uzajamnog informisanja članova i drugih zainteresovanih strana o događajima, razmjene spoljnotrgovinskih i regionalnih informacija, ali i organizacije aktivnosti kao što su posjete delegacija, susreti preduzetnika i događaji u određenim regijama, u cilju omogućavanja obostranog učešća članova i drugih zainteresovanih strana oba partnera.

Read More
autobus-prigradski

Obavještenje o pokretanju postupka usklađivanja republičkih redova vožnje za registracioni period 2018/2019. godina

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti Privrednoj komori Republike Srpske, ul. Đure Daničića 1/II, 78000 Banjaluka, najkasnije do utorka, 20. februara 2018. godine. Dokumentacija se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Komisija za usklađivanje redova vožnje – ne otvarati“.

Read More
industrija

Vlada juri investitore, dug blokira iznošenje dobiti

By | Aktuelnosti, slide | No Comments

Sa is­tim ciljem dje­lo­va­će i Sa­vjet za stra­ne in­ves­ti­to­re RS, či­ji će za­da­tak bi­ti da po­ma­že i pod­sti­če stra­na ula­ganja i una­pre­đu­je po­slo­vni am­bi­jent za stra­ne in­ves­ti­to­re. Sa­vjet či­ne pred­sta­vni­ci mi­nis­tar­sta­va, Pri­vre­dne ko­mo­re RS, je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mou­pra­ve i stra­nih ula­ga­ča.

Read More
Beograd, 31. januara 2018.- Predsednica Narodne skupstine Srbije Maja Gojkovic (2L), premijerka Srbije Ana Brnabic (3L), predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Cadez (4L), potpredsednica Vlade Srbije i ministarka gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture Zorana Mihajlovic (5L), ministar finansija Dusan Vujovic (6L) i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimovic (7L)  na konferenciji " EU - Srbija 2018: investicije, rast i zaposljavanje". FOTO TANJUG/ RADE PRELIC/ nr

Održana konferencija „EU – Srbija 2018: investicije, rast i zapošljavanje“

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Prije početka konferencije, direktor Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić, imala je sastanak sa predsjednikom Lajtlom o unapređenju saradnje između komora i učešću u zajedničkim aktivnostima. Tema sastanka, između ostalog, bila je obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada i nedostatka odgovarajućih kadrova za privredu. A Lajtl je pozvao Privrednu komoru RS da učestvuje na velikoj konferenciju koju Komora Austrije organizuje o ovoj temi.

Read More