Konstitutivna i proširena sjednica Savjeta za žensko preduzetništvo PPK Istočno Sarajevo

Počela je konstitutivna i proširena sjednica Savjeta za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Istočno Sarajevo. U okviru sjednice, kojoj pored predstavnika PPK Istočno Sarajevo, direktorice Vinke Mićić i saradnice, Olivere Hršum i Privredne komore RS, učestuje i predstavnik Ministarstva privrede i preduzetništva RS, Milka Latinčić i privrednice sa teritorije Područne komore Istočno Sarajevo, razmatraće se Informacija o aktivnostima Savjeta PPK Istočno Sarajevo i PKRS u 2018. godini i plan aktivnosti komorskih savjeta u 2019. i 2020. godini.

tekstNa sjednici će biti predstavljen projekat „PPŽ – Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“, koji implementira Privredna komora RS, kao vodeći partner i područne privredne komore, kao partneri u projektu, a davalac granta za realizaciju projekta je „EDA – Agencija za razvoj preduzeća“ iz sredstava SIEM i u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za MSP u BiH – SBA BiH“ koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.

U okviru proširene sjednice Savjeta, za učesnice, članice Privredne komore Republike Srpske, organizovan je i seminar na temu „Priprema za izlaganje na sajmu“, koji će predstaviti predstavnik PKRS, Gordana Višekruna, a koji predstavlja realizaciju jedne od aktivnosti predviđene projektom PPŽ.

U narednim danima, u planu je održavanje proširene sjednice savjeta za žensko preduzetništvo u ostalim područnim komorama, kao i predstavljanje projekta „PPŽ“ i održavanje navedenog seminara.

Raspored sjednica po područnim komorama dat je u nastavku:

  • Banja Luka – 10.7.2019. godine
  • Doboj – 11.7.2019. godine
  • Bijeljina – 12.7.2019. godine

slide IMG-9416565327da0b374ba0aa7f81e5cf83-V

Print Friendly

Leave a Reply