PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 493-121, 493-120
Faks: +387 51 493-126
E-mail: info@komorars.ba
www.komorars.ba
www.business-rs.ba
JIB: 4400926090006
PIB: 400926090006
Matični broj: 1767895

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-Petak, 8:00 - 16:00 časova

Kontakt informacije

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Pero Ćorić

Predsjednik

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Zoran Škrebić

Potpredsjednik

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 121

+387 51 493 126

Radovan Vukoje

Potpredsjednik

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Dejan Rauš

Odnosi sa javnošću

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493 124

051/493 126

Mira Zrnić

Šef Kabineta PKRS

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 121

+387 51 493 126

Mirjana Petković

Tehnički sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 121

+387 51 493 126

Granska udruženja

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje za upravljanje investicionim fondovima

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493 133

051/493 126

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje turizma i ugostiteljstva

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-133

+387 51 493-133

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Udruženje grafičke i papirne industrije

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-132

+387 51 493-126

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

Udruženje saobraćaja i veza

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-127

+387 51 493-126

Dragan Šepa

Sekretar

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493-130

051/493-126

Boško Borojević, dipl. ing

v.d. sekretar granskog udruženja

GRANSKO UDRUŽENJE ENERGETIKE

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493 153

051/493 126

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje za zaštitu životne sredine

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 125

+387 51493 126

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Udruženje tekstila, kože i obuće

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-132

+387 51 493-126

Slobodan M. Dragićević

Sekretar

Udruženje za IKT

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-136

+387 51 493-126

Mile Petrović

Sekretar

Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 134

+387 51 493 126

Boško Borojević

v.d. sekretar granskog udruženja

GRANSKO UDRUŽENJE ELEKTRO – HEMIJSKE INDUSTRIJE

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493 153

051/493 126

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje šumarstva i prerade drveta

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-125

+387 51 493-126

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje društava za osiguranje

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-133

+387 51 493-126

Mile Petrović, dipl. ing.

Sekretar

Udruženje komunalnih i uslužnih djelatnosti

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 134

+387 51 493 126

Boško Borojević, dipl.ing.

v.d. sekretar granskog udruženja

GRANSKO UDRUŽENJE METALURGIJE I PRERADE METALA

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493 153

051/493 126

Dragana Šobot, dipl.oec.

Sekretar

Udruženje trgovine

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-133

+387 51 493-126

Zoran Milinčić

Stručni saradnik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-135

+387 51 493-126

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Vikica Vučković

Kadrovski i administrativni poslovi

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 137

+387 51 493 126

Aleksandra Irić Kovačević

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Miladić

Administrativni i tehnički poslovi

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-137

+387 51 493-126

Nataša Starović

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 128

+387 51 493 126

Centar za upravljanje projektima i analize

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Nikolina Dorontić Alibabić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 139

+387 51 493 126

Sonja Milinčić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493-138

051/493-126

Željka Milić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Gordana Višekruna

Rukovodilac Centra

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 123

+387 51 493 126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Služba za finansijske poslove

Vesna Spasojević

Rukovodilac Službe

Služba za finansijske poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-107

+387 51 493-126

Sandra Popović

Stručni saradnik

Služba za finansijske poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-107

+387 51 493-126

IT centar

Slobodan M. Dragićević

Rukovodilac Centra

IT Centar

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-136

+387 51 493-126

Zoran Milinčić

Stručni saradnik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-135

+387 51 493-126

Print Friendly