PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 215 744, 215 833
Faks: +387 51 215 565
E-mail: info@komorars.ba
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-Petak, 8:00 – 16:00 časova
www.business-rs.ba
www.komorars.ba
JIB: 4400926090006
PIB: 400926090006
Matični broj: 1767895

Kontakt informacije

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Mr Borko Đurić

Predsjednik

+387 51 215 744, +387 51 215 833

+387 51 215 565

Ratko Đuričić

Potpredsjednik

+387 51 215 744, 215 833

+387 51 215 565

Mihajlo Vidić

Potpredsjednik

+387 51 215 744, +387 51 215 833

+387 51 215 565

Pero Ćorić, dipl.ing.

Direktor PKRS

+387 51 226 161

+387 51 215 565

Mira Zrnić

Šef Kabineta

+387 51 215 744, +387 51 215 833

+387 51 215 565

Vladimir Blagojević

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Granska udruženja

Pero Ćorić

Direktor sektora granskih udruženja

+387 51 226 161, 215 445

+387 51 215 565

Pero Ćorić

Sekretar

+387 51 226 161

+387 51 215 565

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje trgovine, turizma i ugostiteljstva

+387 51 220 611

+387 51 215 565

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Udruženje tekstila, kože i obuće

+387 51 220 610

+387 51 215 565

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

Udruženje saobraćaja i veza

+387 51 226 162

+387 51 215 565

Dragan Šepa

Sekretar

Udruženje poljoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije

Đure Daničića 1/2, 78000 Banja Luka

051/490 724

051/215 565

Pero Ćorić

Sekretar

Udruženje metalurgije i prerade metala

+387 51 226 161

+387 51 215 565

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje za zaštitu životne sredine

+387 51 215 446

+387 51 215 565

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Udruženje grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira

+387 51 220 610

+387 51 215 565

Slobodan M. Dragićević

Sekretar

Udruženje za IKT

+387 51 222 980

+387 51 215 565

Mile Petrović

Sekretar

Udruženje građevinarstva, industrije građevinskog materijala

+387 51 232 952

+387 51 232 952

Pero Ćorić

Sekretar

Udruženje energetike

+387 51 226 161

+387 51 215 565

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje šumarstva i prerade drveta

+387 51 215 446

+387 51 215 565

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje finansijskih organizacija

+387 51 220 611

+387 51 215 565

Mile Petrović

Sekretar

Udruženje komunalne i uslužne djelatnosti

+387 51 232 952

+387 51 232 952

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Dragana Kokot

Direktor sektora za ekonomsko-pravne poslove

+387 51 226 161

+387 51 215 565

Jelena Prorok

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Marko Savić

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Vikica Vučković

Izvršilac na kadrovskim poslovima

+387 51 215 744

+387 51 215 565

Centar za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitete

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Nikolina Dorontić Alibabić

Stručni saradnik

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

+387 51 232 951

+387 51 215 565

Željka Milić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Jelena Đurić

Administrativni i tehnički poslovi

Đure Daničića 1/2, 78000 Banja Luka

051/232 950

051/232 952

Zoran Milinčić

+387 51 215 043

+387 51 215 043

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Gordana Višekruna

Rukovodilac Centra

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

Stručni saradnik

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Služba za finansijske poslove

Vesna Spasojević

Rukovodilac Službe

+387 51 225 090

+387 51 215 565

Sandra Grahovac

Stručni saradnik

+387 51 225 090

+387 51 215 510

IT centar

Slobodan M. Dragićević

Rukovodilac Centra - glavni projektant

+387 51 222 980

+387 51 215 565

Milan Banjac

Operater

+387 51 222 980

+387 51 215 565

Print Friendly