PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 493-121, 493-120
Faks: +387 51 493-126
E-mail: info@komorars.ba
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-Petak, 8:00 – 16:00 časova
www.business-rs.ba
www.komorars.ba
JIB: 4400926090006
PIB: 400926090006
Matični broj: 1767895

Kontakt informacije

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Pero Ćorić

Predsjednik

Kabinet PKRS

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Spasoje Albijanić

Predsjednik Skupštine PKRS

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Radovan Vukoje

Potpredsjednik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Mirjana Petković

Administrativni službenik

Kabinet predsjednika PKRS

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121. 493-120

+387 51 493-126

Mira Zrnić

Šef Kabineta PKRS

Kabinet predsjednika PKRS

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121, 493-120

+387 51 493-126

Vladimir Blagojević

PR Privredne komore Republike Srpske

Kabinet direktora i predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-124

+387 51 493-126

Granska udruženja

Pero Ćorić, dipl.ing.

Direktor PKRS

Kabinet direktora PKRS

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-121

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje trgovine, turizma i ugostiteljstva

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-133

+387 51 493-133

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Udruženje tekstila, kože i obuće

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-132

+387 51 493-126

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

Udruženje saobraćaja i veza

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-127

+387 51 493-126

Dragan Šepa

Sekretar

Udruženje poljoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-130

+387 51 493-126

Pero Ćorić

Sekretar

Udruženje metalurgije i prerade metala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje za zaštitu životne sredine

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-125

+387 51493-126

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

Udruženje grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-132

+387 51 493-126

Slobodan M. Dragićević

Sekretar

Udruženje za IKT

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-136

+387 51 493-126

Mile Petrović

Sekretar

Udruženje građevinarstva, industrije građevinskog materijala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-134

+387 51 493-126

Pero Ćorić

Sekretar

Udruženje energetike

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje šumarstva i prerade drveta

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-125

+387 51 493-126

Dragana Šobot

Sekretar

Udruženje finansijskih organizacija

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-133

+387 51 493-126

Mile Petrović

Sekretar

Udruženje komunalne i uslužne djelatnosti

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-134

+387 51 493-126

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Dragana Kokot

Direktor sektora za ekonomsko-pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Jelena Prorok

dipl. pravnik

Pravna služba

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Marko Savić

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Vikica Vučković

Izvršilac na kadrovskim poslovima

+387 51 493-126

+387 51 493-126

051/493-120

Centar za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitete

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Nikolina Dorontić Alibabić

Stručni saradnik

+387 51 493-138

+387 51 493-126

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Sonja Milinčić

Stručni saradnik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

051/493-138 lokal 155

051/493-126

Željka Milić

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

Jelena Đurić

Administrativni i tehnički poslovi

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-137

+387 51 493-126

Zoran Milinčić

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-135

+387 51 493-126

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Gordana Višekruna

Rukovodilac Centra

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Služba za finansijske poslove

Vesna Spasojević

Rukovodilac Službe

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-107

+387 51 493-126

Sandra Grahovac

Stručni saradnik

Računovodstvo

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-107

+387 51 493-126

IT centar

Slobodan M. Dragićević

Rukovodilac IT Centra - glavni projektant

IT Centar

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-136

+387 51 493-126

Print Friendly