Tenderi turske Korporacije za prenos električne energije (TEIAS)

TEIASKORPORACIJA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE (TEIAS) iz Turske objavila je poziv za tender (DB.ATT.23) za Nabavku trafostanica, robe za testiranje, transport, isporuku, potrebne usluge klijentima i skladištenja, usluge inžinjeringa i dizajniranja, izgradnja, instalacija, nadzor, puštanje u rad, testiranje na licu mjesta i rukovanje u zadovoljavajućim radnim uslovima od 154kV. Međunarodni konkurentski javni poziv biće sproveden u skladu sa Jednofaznom tenderskom procedurom Banke.

Zainteresovani ponuđači detaljnije informacije i tendersku dokumentaciju mogu dobiti na sljedećoj adresi:
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
TRADE DEPARTMENT,
Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No:30
Çankaya – ANKARA / TURKEY
Phone : +90 312 203 89 11
Fax : +90 312 203 82 88
e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr

Zainteresovani ponuđači kompletnu tendersku dokumentaciju mogu kupiti nakon podnošenja pisane prijave na gore navedenu adresu i nakon uplate bespovratne takseu iznosu od 700 TL ili 250 USA dolara (PDV uključen).

Naziv banke i broj računa:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781
IBAN No: TR350001500158048000941781
TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No: 00158007281639948
IBAN No: TR880001500158007281639948

Rok za dostavljanje ponuda je 19. juli 2016. do 10:00 (po lokalnom vremenu u Turskoj). Ponude moraju imati osiguranje u iznosu od 250.000,00 Eura (dvije stotine i pedeset hiljada eura)

Ponude se dostavljaju na adresu:
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Base (G) Floor,
Çankaya – ANKARA / TURKEY

Ponude će se otvarati u prisustvu predstavnika ponuđača koji žele doći 19. jula 2016. godine u 10:00 časova po lokalnom vremenu.

Originalni poziv je dostupan i na web stranici http://www.teias.gov.tr/Eng/TenderDocuments.aspx
a možete ga preuzeti i u prilogu

Prilog

Print Friendly

Leave a Reply