O REPUBLICI SRPSKOJ

Povrišna: 24.641 km2 ili 49% teritorije Bosne i Hercegovine.
Administrativni centar: Banja Luka, kao najveći grad, sa više od 200.000 stanovnika, predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar Republike Srpske.
Stanovništvo (2018. godina, procjena): 1.147.902 
Službeni jezici: srpski, bošnjački, hrvatski
Službena pisma: ćirilica, latinica
Valuta: Konvertibilna Marka (KM)
Međunarodna bankarska šifra (ISO code) – BAM.
1 Konvertibilna Marka = 100 Feninga
1 EUR = 1,95583 BAM
Političko uređenje: Republika Srpska je jedan od dva ravnopravna entiteta BiH, sa parlamentarnim uređenjem
Teritorijalno uređenje: 57 opština i sedam gradova

PROFIL REPUBLIKE SRPSKE

Republika Srpska (RS) nalazi se u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva i dobro je saobraćajno povezana sa državama u okuženju (Srbija, Hrvatska i Crna Gora). Smještena je na kontaktu dviju velikih prirodno-geografskih i društveno-ekonomskih regionalnih cjelina – panonske i mediteranske. Ovaj položaj Republike Srpske predstavlja sponu Panonskog i Jadranskog bazena, s jedne strane i zapadne Evrope i centralnog Balkana, s druge strane.
Priroda je prema Republici Srpskoj bila izuzetno naklonjena. Plodne ravnice, brojne rijeke i šume, pružaju obilje sadržaja i mogućnosti za razvoj turizma, ali i ostalih privrednih grana. U njenim podnožjima prostrle su se pitome i plodne ravnice žitne Posavine i Semberije, Lijevče polja i lagano zatalasanih Potkozarja i Podgrmeča kao i predjedli hercegovačkog krasa prošaranog plodnim kraškim poljima. Vodotoci moćnih rijeka Une, Sane, Vrbasa, Ukrine, Drine i Tare, zasigurno najbistrijih rijeka na čitavom Balkanu, bogati su svakovrsnom ribom.
Iako teritorijalno ne velikoj, Republici Srpskoj pripadaju bogati, ali razuđeni prirodni resursi, koji predsatvljaju ključni faktor u njenom sadašnjem i budućem razvoju, kao i u ekonomsko-geografskom oblikovanju. Osnovne privredne prednosti koje investitorima u Republiku Srpsku nude brojne mogućnosti ulaganja po veoma povoljnim uslovima su: poljoprivredno zemljište, šumski kompleksi, hidro-klimatski uslovi, rudni i mineralni resursi, te veliki turistički potencijali.
Privredna struktura i izgrađeni kapaciteti na prostoru Republike Srpske predstavljaju dobru osnovu za dalji uspješan razvoj. U privrednom sistemu najznačajnije mjesto, svakako, pripada industriji – glavnom segmentu u strategiji dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI RS (2014-2018)

Makro tabela 2

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD REPUBLIKE SRPSKE

 • Brutо dоmаći prоizvоd (BDP) za 2017. gоdinu u RS iznosio je 10,08 milijardi KM, BDP per capita (BDP po glavi stanovnika) 8.793 KM, dok je realna stopa rasta u ovoj godini bila 3,1%.
 • Prema podaciama za 2018. godinu nominalna vrijednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) u RS iznosila je 10,68 milijardi KM, BDP per capita (BDP po glavi stanovnika) 9.305 KM, dok je realna stopa rasta u ovoj godini iznosila 3,9%.

BDP 2018

BDP-stopa rasta 2018

 • U strukturi BDP RS u 2018. godini, najveće učešće ima prerađivačka industrija (11,7%), zatim trgovina (11,5%), a na trećem mjestu je poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (8,8%).

BDP 2018-struktura

Ind. prizvodnja 2018

INFLACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna godišnja stopa inflacije, u 2018. godini, u Republici Srpskoj, iznosila je 1,2%, dok je u istom periodu 2018. godine zabiljžena stopa od 0,5%. Inflacija u BiH je 2018. godini, iznosila je 1,4%.

Inflacija RS i BiH 2018

PROSJEČNE PLATE U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna neto plata u 2018. godini iznosila je 857 KM. U odnosu na prosječnu neto platu u 2017. godini realno je veća za 3,13%. Prosječna neto plata u 2016. godini iznosila je 836 KM.
 • Prosječna neto isplaćena plata u BiH, u 2018. godini, iznosila je 879 KM.

Plate_RS i BiH

Željka Milić

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

 Aktuelnosti

makroekonomija3

Republika Srpska: Suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni 1,26 miliona dolara

| Aktuelnosti, Makroekonomija, slide | No Comments

Najveća vrijednosti izvoza robe iz Srpske u vrijednosti od preko 27 miliona dolara ostvaren je na hrvatskom tržištu, dok je najviše robe u vrijednosti od 30,34 miliona dolara uvezeno iz Srbije.

Print Friendly
uvoz hrane

Spoljnotrgovinska razmjena hrane, pića i duvana u Republici Srpskoj u prvom polugodištu 2016. godine: Izvoz povećan, a uvoz smanjen

| Makroekonomija, Novosti iz Komore, slide, Uncategorized | No Comments

U prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na prvo polugodište 2015. godine, prema podacima RZS RS, izvoz je povećan sa 101,7 miliona KM na 131,2 miliona KM, tj. za 29,5 miliona KM ili za 29 odsto, dok je uvoz smanjen sa 359,8 miliona KM na 349,5 miliona KM, tj. za 10,3 mil. KM ili za 2,9 odsto.

Print Friendly
makroekonomija3

Obim spoljnotrgovinske razmjene 1,94 milijarde dolara

| Aktuelnosti, Makroekonomija | No Comments

Republika Srpska je u prvom polugodištu ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od 1,94 milijarde dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 65,5 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Print Friendly

STRUKTURA RADNE SNAGE U REPUBLICI SRPSKOJ

Struktura radne snage prema stepenu stručnog obrazovanja u Republici Srpskoj, u septembru 2018. godine, bila je sljedeća:

 • visoka stručna sprema 25,4%
 • viša stručna sprema 4,3%
 • srednja stručna sprema 46%
 • ostali 24,3%

Zaposleni

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA REPUBLIKE SRPSKE

 • Ukupan obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u 2018. godini iznosio je 8,96 milijardi KM i u poređenju sa ostvarenim obimom u 2017. godini povećan je za 582,64 miliona KM, odnosno za 7,5%.
 • Ostvaren je izvoz u vrijednosti od 3,7 milijardi KM, što je u odnosu na ostvareni izvoz u 2017. godini više za 7,6%.
 • Ostvareni uvoz u 2018. godini iznosio je 5,2 milijardu KM i u odnosu na uvoz prethodne godine povećan je za 317,6 miliona KM, odnosno veći je za 6,5%.
 • Spoljnotrgovinski deficit iznosi 1,5 milijardi U poređenju sa prethodnom godinom došlo je do povećanja deficita za 52,49 miliona KM, odnosno deficit jeveći za 3,7%.
 • Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 71,7%, dok je u 2017. godini iznosila 71%.

Spoljna trgovina

Vodeci partneri_obim

 • Najznačajnije izvozno tržište za Republiku Srpsku je tržište EU, na koje je u 2018. godini  iz Republike Srpske plasirano proizvoda u vrijednosti od 2,74 milijardi KM ili 73% ukupnog izvoza, a uvoz sa ovog tržišta u RS čini 50,7% od ukupnog uvoza RS.
 • Najznačajniji izvozni proizvodi RS su: električna energija, vještački korund, dijelovi obuće, hartija i karton namjenjen za reciklažiu, namještaj i njegovi dijelovi, naftna ulja i dr.
 • Najznačajniji uzvozni proizvodi RS su: nafta i ulja, lijekovi, putnički automobili, izolovana žica, električna energija, dijelovi obuće i dr.

Vodeci partneri_izvoz

Print Friendly