O REPUBLICI SRPSKOJ

Povrišna: 24.641 km2 ili 49% teritorije Bosne i Hercegovine.
Administrativni centar: Banja Luka, kao najveći grad, sa više od 200.000 stanovnika, predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar Republike Srpske.
Stanovništvo (2016. godina, procjena): 1.157.516
Službeni jezici: srpski, bošnjački, hrvatski
Službena pisma: ćirilica, latinica
Valuta: Konvertibilna Marka (KM)
Međunarodna bankarska šifra (ISO code) – BAM.
1 Konvertibilna Marka = 100 Feninga
1 EUR = 1,95583 BAM
Političko uređenje: Republika Srpska je jedan od dva ravnopravna entiteta BiH, sa parlamentarnim uređenjem
Teritorijalno uređenje: 58 opština i šest gradova

PROFIL REPUBLIKE SRPSKE

Republika Srpska (RS) nalazi se u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva i dobro je saobraćajno povezana sa državama u okuženju (Srbija, Hrvatska i Crna Gora). Smještena je na kontaktu dviju velikih prirodno-geografskih i društveno-ekonomskih regionalnih cjelina – panonske i mediteranske. Ovaj položaj Republike Srpske predstavlja sponu Panonskog i Jadranskog bazena, s jedne strane i zapadne Evrope i centralnog Balkana, s druge strane.
Priroda je prema Republici Srpskoj bila izuzetno naklonjena. Plodne ravnice, brojne rijeke i šume, pružaju obilje sadržaja i mogućnosti za razvoj turizma, ali i ostalih privrednih grana. U njenim podnožjima prostrle su se pitome i plodne ravnice žitne Posavine i Semberije, Lijevče polja i lagano zatalasanih Potkozarja i Podgrmeča kao i predjedli hercegovačkog krasa prošaranog plodnim kraškim poljima. Vodotoci moćnih rijeka Une, Sane, Vrbasa, Ukrine, Drine i Tare, zasigurno najbistrijih rijeka na čitavom Balkanu, bogati su svakovrsnom ribom.
Iako teritorijalno ne velikoj, Republici Srpskoj pripadaju bogati, ali razuđeni prirodni resursi, koji predsatvljaju ključni faktor u njenom sadašnjem i budućem razvoju, kao i u ekonomsko-geografskom oblikovanju. Osnovne privredne prednosti koje investitorima u Republiku Srpsku nude brojne mogućnosti ulaganja po veoma povoljnim uslovima su: poljoprivredno zemljište, šumski kompleksi, hidro-klimatski uslovi, rudni i mineralni resursi, te veliki turistički potencijali.
Privredna struktura i izgrađeni kapaciteti na prostoru Republike Srpske predstavljaju dobru osnovu za dalji uspješan razvoj. U privrednom sistemu najznačajnije mjesto, svakako, pripada industriji – glavnom segmentu u strategiji dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI RS (2010-2015)

gdp dopuna

Izvor: Republički zavod za statistiku

 • U 2008. godini zabilježen je značajan rast BDP u RS, kada je realna stopa rasta BDP iznosila čak 6,2%, dok je u 2009. godini zabilježen negativan trend rasta od 2,8%, usljed uticaja negativnih efekata svetske ekonosmke krize.
 • Tokom 2010. i 2011. godine ostvaren je postepen oporavak privrede RS, te je evidentiran pozitivan rast BDP RS od 1,00%, nakon čega je 2012. godini ostvaren pad realne stope BDP za 0,8%. Tokom 2013. godine RS je ostvarila rast realne stope BDP-a od 1,7%, dok 2014. godine je realna stopa rasta bila 0,3%.
 • Prema podaciama za 2015. godinu nominalna vrijednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) u RS iznosila je 9,205 milijardi KM, BDP per capita (BDP po glavi stanovnika) 7921 KM, dok je realna stopa rasta u ovoj godini bila 2,8%.
 • Brutо dоmаći prоizvоd (BDP) za 2016. Gоdinе u RS iznosio je 9,63 milijardi KM, BDP per capita (BDP po glavi stanovnika) 8.321 KM, dok je realna stopa rasta u ovoj godini bila 3,5%.
 • Brutо dоmаći prоizvоd (BDP) u prvоm trоmјеsеčјu 2017. gоdinе u оdnоsu nа prvо trоmјеsеčје 2016. gоdinе imа pоzitivnu stоpu rаstа оd 2,2%.
stopa rasta dopuna

Izvor: Republički zavod za statistiku

bdp, bdp per capita

Izvor: Republički zavod za statistiku

 • U strukturi BDP RS, i u 2016. godini, najveće učešće ima sektor trgovine (11,1%), zatim prerađivačka industrija (10,8%), dok je na trećem mjestu poljoprivreda, lov i šumarstvo (9,3%).
struktura bdp u rs

Izvor: Republički zavod za statistiku

ind proiz 17-1

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

INFLACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna godišnja stopa inflacije, odnsono deflacije, u 2016. godini, u Republici Srpskoj, iznosila je 1,2%, dok je u istom periodu 2015. godine bila 0,2%. Inflacija u BiH je 2016. godini, iznosila je -1,1%.
 • U zemljama okruženja inflacija je imala negativni predznak u većem dijelu godine, ipak godišnja stopa inflacije u zemljama regiona je bila pozitivna na kraju 2016. godine. Pozitivne stope inflacije zabilježene su u Srbiji (1,6%), Hrvatskoj (0,7%), Sloveniji (0,6%), Crnoj Gori (1%) i EU (1,1%).
inflacija 17

Izvor: Republički zavod za statistiku i Agencija za statistiku BiH

PROSJEČNE PLATE U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna neto plata u 2016. godini iznosila je 836 KM. U odnosu na prosječnu neto platu u 2015. godini realno je veća za 1,8%. Prosječna neto plata u 2015. godini iznosila je 831 KM.
 • Prosječna neto isplaćena plata u BiH, u 2016. godini, iznosila je 861 KM.
plate17

Izvor: Republički zavod za statistiku i Agencija za statistiku BiH

Željka Milić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

 Aktuelnosti

uvoz hrane

Spoljnotrgovinska razmjena hrane, pića i duvana u Republici Srpskoj u prvom polugodištu 2016. godine: Izvoz povećan, a uvoz smanjen

| Makroekonomija, Novosti iz Komore, slide, Uncategorized | No Comments

U prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na prvo polugodište 2015. godine, prema podacima RZS RS, izvoz je povećan sa 101,7 miliona KM na 131,2 miliona KM, tj. za 29,5 miliona KM ili za 29 odsto, dok je uvoz smanjen sa 359,8 miliona KM na 349,5 miliona KM, tj. za 10,3 mil. KM ili za 2,9 odsto.

makroekonomija3

Obim spoljnotrgovinske razmjene 1,94 milijarde dolara

| Aktuelnosti, Makroekonomija | No Comments

Republika Srpska je u prvom polugodištu ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od 1,94 milijarde dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 65,5 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

makroekonomija

BDP porastao za 3,4 odsto

| Aktuelnosti, Makroekonomija | No Comments

Bruto domaći proizvod /BDP/ Republike Srpske za prošlu godinu iznosio je 9,15 milijardi KM i veći je za 3,4 odsto od njegove vrijednosti iz 2014. godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

STRUKTURA RADNE SNAGE U REPUBLICI SRPSKOJ

Struktura radne snage prema stepenu stručnog obrazovanja u Republici Srpskoj, u septembru 2016. godine, bila je sljedeća:

 • Doktori nauka 0,60%
 • Magistri 1,11%
 • Visoka stručna sprema 22,87%
 • Viša stručna sprema 4,38%
 • Srednja stručna sprema 44,84%
 • Ostali 26,20%
zaposleni17

Izvor: Republički zavod za statistiku RS

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA REPUBLIKE SRPSKE

 • Ukupan obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u 2016. godini iznosio je 7,27 milijardi KM i u poređenju sa ostvarenim obimom u 2015. godini povećan je za 287,8 miliona KM, odnosno za 4,1%.
 • Ostvaren je izvoz u vrijednosti od 2,86 milijardi KM, što je u odnosu na ostvareni izvoz u 2015. godini više za 251,4 miliona KM, odnosno veći je za 9,6%.
 • Ostvareni uvoz u 2016. godini iznosio je 4,41 milijardu KM i u odnosu na uvoz prethodne godine povećan je za 36,43 miliona KM, odnosno veći je za 0,8%.
 • Spoljnotrgovinski deficit iznosi 1,54 milijarde KM. U poređenju sa prethodnom godinom došlo je do smanjenja deficita za 214,98 miliona KM, odnosno deficit je manji za 12,2%.
 • Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 65%, dok je u 2015. godini iznosila 59,8%.
spolj razmjena 17

Izvor: Republički zavod za statistiku RS

obim ramjene 17

Izvor: Republički zavod za statistiku RS

 • Najznačajnije izvozno tržište za Republiku Srpsku je tržište EU, na koje je u 2016. godini iz Republike Srpske plasirano proizvoda u vrijednosti od 2,1 milijardi KM ili 73% ukupnog izvoza, a uvoz sa ovog tržišta u RS čini 50,8% od ukupnog uvoza RS.
 • Najznačajniji izvozni proizvodi RS su: vještački korund, hartija i karton namjenjen ponovnoj preradi, obuća sa đonovima od gume, naftna ulja, namještaj i njegovi dijelovi…
 • Najznačajniji uzvozni proizvodi RS su: nafta i ulja, lijekovi, obuća sa đonovima od gume, kukuruz, koža, žica…
partneri 17

Izvor: Republički zavod za statistiku RS