Mjesečna privredna kretanja u RS

Stručne službe PKRS-a redovno prate i analiziraju osnovne makroekonomske pokazatelje, te ukupnu društveno-ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj, svijetu, Evropskoj uniji, a posebno u zemljama u okruženju.

Praćenjem i analizom uticaja mjera ekonomske politike, ukazujemo na dinamiku kretanja privrede Republike Srpske kroz pripremu mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih, te godišnjih publikacija. Informacije i analize pripremaju se na bazi podataka sa kojima raspolaže Komora, a koji su dobijenih iz eskternih izvora (područnih komora, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, Agencije za posredničke, informatičke i finanskijske usluge – APIF, Spoljnotrgovinske komore BiH, Agencije za statistiku BiH, Uprave za indirekto oporezivanje BiH, Centralne banke BiH, Evropske komisije, OECD-a, Svjetske banke i dr).

Mjesečna publikacija “Informacija o privrednim kretanjima u Republici Srpskoj”, daje tekstualni, tabelarni i grafički prikaz osnovnih makroekonomskih indikatora naše privrede, kao što su bruto društveni proizvod, industrijska proizvodnja, zaposlenost, nezaposlenost, potrošačke cijene, spoljnotrgovinska razmjena, javni prihodi.

Publikacije:

Privredna kretanja I-VI 2016, PKRSPrivredna kretanja I-VI 2016, PKRSкальян купить

Print Friendly