„MDTEX“ d.o.o. – u stečaju

By 27. фебруара 2015. Tenderi No Comments

„MDTEX“ d.o.o.  u stečaju 

Podbrdo,  MRKONjIĆ  GRAD

Broj   4 /15

Dana, 19.02.2015.

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 11.02.2015. godine, u stečajnom postupku, koji je otvoren nad “MDTEX”d.o.o.  Mrkonjić Grad, Podbrdo bb,  stečajni upravnik objavljuje

PRVU JAVNU LICITACIJU

Prodaje se cjelokupna imovina stečajnog dužnika“MDTEX” d.o.o.  Mrkonjić Grad, Podbrdo bb,  prema popisnoj listiiz Elaborata procjene i to:

–  Program muške konfekcije, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 5.904,00 KM,

–  Program ženske konfekcije, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 22.962,00 KM,

–  Lovačka i radna oprema,  po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 5.050,00 KM,

–  Sirovine ( podstava, lepenka, pamučna tkanina)  po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 1.850,00 KM,

–  Fiskalna maloprodajna kasa, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 300,00 KM.

Imovina se prodaje u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku,

Prodaja imovine provešće se metodom usmenog javnog nadmetanja, na licitaciji koja će se održati dana10.03.2015.godine (utorak)sapočetkomu14,00časovausali za licitacijeOkružnogprivrednogsuda, BanjaLuka,  Ul. Gundulićeva 108.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod 50% procjenjene vrijednosti i početne cijene.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja predoče dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% početne cijene – procjenjene vrijednosti  licitirane imovine,

Depozit će se računati kao dio kupo-prodajne cijene.

Imovinastečajnogdužnika  seprodajepojedinačnopo grupama-programu,a prednost imaju kupci koji licitiraju kompletnu imovinu.

Javno nadmetanje održaće se i kad licitaciji prisustvuje samo jedan kupac.

Naprvojlicitacijiimovinasene možeprodatiispodjednepolovinepočetnecijene.

Kupacjedužankupljenuimovinuplatitiipreuzetiurokuoddeset  danaoddanalicitacije, uprotivnomgubipoloženidepozit.

Kupacsnosisvetroškoveporeza.

Uplatedepozitavršitinaračun“MDTEX” d.o.o. u stečaju, Mrkonjić Grad,otvorenkodUniCreditbanka.d. BanjaLukabr. 551 710 225 664 49 71.

Sva pravila licitacijebiće iznesena na sam dan licitacije.

Imovina koja je predmet licitacije,možesepogledatiuposlovnom prostoru Rudić Milorada u  Podbrdu, Mrkonjić Grad, uz prethodni telefonski dogovor sa kontakt osobama zaduženim za obezbjeđenje imovine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefone  065-959-718i  065-318-655.

Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda,  dnevnom listu «Glas Srpske» i  webstanici Privredne komore Republike Srpske  www.komorars.ba

 

Stečajni upravnik

Print Friendly