Media Event: Predstavljeni rezultati Evropske mreže preduzetništva

Privredna komora Republike Srpske, kao jedna od pet članica Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), orgnizovala je minulog vikenda u hotelu Hajdučke vode prvi „media event“, na kojem je, između ostalog, prezentovala ostvarene rezultate u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Komora je, u prethodne četiri godine organizovala više od 50 radionica, seminara i edukacija na kojima je prisustvovalo više od 1.500 učesnika, na temu pravila nastupa na EU tržištu, međunarodnih standarda, zaštite intelektualnog vlasništva, finansijskih programa pomoći EU HORIZON, COSME…

Takođe, kroz organizaciju sajmova, privrednih misija, B2B susreta, Komora je predstavila više od 600 privrednika iz Srpske.

Ako posmatramo aktivnosti kompletnog Konzocijuma, u ovom periodu savjetodavne usluge koristili su predstavnici 189 malih i srednjih preduzeća (MSP), a organizovali smo ili koorganizovali 154 međunarodna događaja, na kojima je održano 2.653 B2B sastanaka, 76 MSP uspostavilo je međunarodno partnerstvo, dok je za 47 preduzeća pružena podrška kod unapređenja inovativnih kapaciteta, a 1.348 MSP koristi digitalne servise Mreže.

EUNORS, osim Komore, čine i Razvojna agencija Republike Srpske, kao koordinator, te Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni centar Banja Luka.

Kao rezultat zajedničke inicijative sedam konzorcijuma šest zemalja bivše Jugoslavije, u toku je priprema FINNO platforme (www.finnosee.eu), jedinstevne pltforme koja nudi informacije o finansijskim instrumentima i podršci inovacijama dostupna za mala i srednja preduzeća u našem regionu. Cilj je dalje jačanje rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća u cijelom regionu, poboljšanjem njihovog pristupa finansijama i olakšavanjem procesa inovacija, od poslovnih ideja do komercijalnog uspjeha na međunarodnim tržištima.  Imajući u vidu da postoje različiti tipovi finansijske i inovacione podrške koje pružaju malim i srednjim preduzećima različiti programi i institucije EU, FINNO nudi informacije o svim relevantnim i dostupnim mogućnostima finansiranja i inovacija koje bi mogle odgovarati vašem poslovanju.

FINNO platforma će javnosti biti predstavljena 4. novembra, na regionalnij konferenciji EEN u Sarajevu i od tog datuma svi će moći BESPLATNO da je koriste.

Evropska mreža preduzetništva predstavlja najveću mrežu za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u svijetu. Pokrenuta je prije tri decenije od strane Evropske komisije sa idejom da se kreira standardizovani set instrumenata podrške preduzećima u Evropi. S obzirom na uspjeh postignut u Evropi, koncept je kasnije proširen i na ostatak svijeta. Sve zemlje koje u ekonomskim smislu nešto znače danas u svijetu, članice su EEN.

„Media eventu“ prisustvovali su predstvnici 14 medija sa sjedištem u Republici Srpskoj.

Print Friendly

Leave a Reply