Tačne informacije o partneru i zemlji sa kojom se želi uspostaviti saradnja su od izuzetnog značaja za uspješno poslovanje.

Iz tog razloga navodimo podatke o najznačajnijim tržištima u našem okruženju koji će Vam olakšati poslovanje sa istim.

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly