Listu Ambasada BiH u svijetu možete preuzeti sa WEB stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Kontakt:

Ministarstvo vanjsih poslova BiH
Musala 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 281 100
Faks: +387 33 227 156
e-mail: info_mvpbih@mvp.gov.ba
WEB: www.mvp.gov.ba

Print Friendly